Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Głowik Konrad Krzysztof

Konrad Krzysztof Głowik, ur. 23 V 1960 w Warszawie. Ukończył XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (1979), 1980-1984 student Politechniki Warszawskiej, Instytut Poligrafii.

Od IX 1980 w NZS; szef Komisji Wydziałowej, współorganizator, drukarz koszulek NZS, członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek KS na PW, współorganizator poligrafii podczas strajku; organizator pracy redakcji i druku pisma „Nonparel”.

13 XII 1981 uczestnik wywożenia sprzętu z KKK NZS; w XII 1981 uczestnik nieudanych prób reaktywowania w podziemiu RK NZS PW; w I 1982 drukarz „Tygodnika Wojennego”. 1982-1989 współpracownik Grup Oporu Solidarni; organizator drukarni, m.in. dla wydawnictwa Rytm, szkoleń dla drukarzy, naprawy sprzętu, od 1984 organizator lokali na drukarnie; drukarz znaczków poczt podziemnych. 1982-1987 współpracownik NOWej, drukarz „Vacatu”, książek. 1986-1989 właściciel punktu kserograficznego (od 1988 w swojej firmie legalizował zakup powielaczy dla Grup Oporu Solidarni), następnie firmy Apla-Druk, gdzie drukował m.in. niezależne publikacje.

Od 1989 współwłaściciel wydawnictwa Garmond.

Do 8 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. X Dep. III MSW w ramach KE.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry