Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Głowik Konrad Krzysztof

Konrad Krzysztof Głowik, ur. 23 V 1960 w Warszawie. Ukończył XXXVII LO tamże (1979). 1980–1984 student Politechniki Warszawskiej, Instytut Poligrafii. 1979–1985 pomocnik w Wydz. Rotograwiury, nast. operator maszyn w Wydz. Offsetowym w Zakładach Graficznych Dom Słowa Polskiego w Warszawie. Od 1980 na urlopie bezpłatnym.

Od IX 1980 w NZS, szef Komisji Wydziałowej, drukarz koszulek NZS, członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, XI–XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek KS na PW, współorganizator poligrafii podczas strajku, organizator pracy redakcji i druku pisma „Nonparel”.

13 XII 1981 uczestnik akcji wywożenia sprzętu z KKK NZS. XII 1981 uczestnik nieudanych prób reaktywowania w podziemiu RK NZS PW. I 1982 drukarz „Tygodnika Wojennego”. 1982–1989 współpracownik Grup Oporu Solidarni; organizator drukarni, m.in. dla wydawnictwa Rytm, szkoleń dla drukarzy, naprawy sprzętu, od 1984 organizator lokali na drukarnie, drukarz znaczków poczt podziemnych. 1982–1987 współpracownik NOW-ej, drukarz „Vacatu”. 1986–1989 właściciel punktu kserograficznego (od 1988 w swojej firmie legalizował zakup powielaczy dla Grup Oporu Solidarni), nast. firmy Apla-Druk, gdzie drukował m.in. niezależne publikacje.

Od 1989 współwłaściciel wydawnictwa Garmond.

I 1986–V 1989 rozpracowywany przez Wydz. X Dep. III MSW w ramach KE krypt. Biegacz.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry