Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Głódź Sławoj Leszek

Sławoj Leszek Głódź, bp, ur. 13 VIII 1945 w Bobrówce k. Siemiatycz. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, w VI 1970 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1976), 1980 doktorat ze wschodniego prawa kanonicznego w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie.

1959–1963 jako uczeń LO w Sokółce współorganizator młodzieżowej organizacji konspiracyjnej Młode Orły, w IV 1963 współuczestnik wieszania plakatu przedstawiającego orła białego z sierpem i młotem, podpisanego „Polsko, tam twoja zguba”, niszczenia dekoracji 1-majowych, skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat (VIII 1963), wydalony ze szkoły z wilczym biletem; dzięki bp. Władysławowi Suszyńskiemu ukończył Liceum dla Pracujących (matura 1964); 1965–1967 zasadnicza służba wojskowa. 1970–1972 wikariusz w parafii św. Wincentego Ferreriusza w Szudziałowie; w 1980 pracownik nadzwyczajny Synodu Biskupów w Rzymie, następnie notariusz Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, dyr. Studium Wyższej Wiedzy Religijnej.

W 1981 delegowany przez bp. Edwarda Kisiela do kontaktów z „S”; 3 V 1981 (w zastępstwie zmarłego kilka dni wcześniej nieformalnego kapelana „S” ks. Witolda Pietkuna) odprawił mszę św. i wygłosił homilię na placu przy ul. Leszczynowej w Białymstoku; w VI 1981 poświęcił sztandar Regionu Białystok, 31 VIII 1981 sztandary KZ Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty i Białostockich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego; inicjator ustawienia przez członków „S” RI w Bobrówce krzyży z tablicami upamiętniającymi koronację obrazu MB Różanostockiej oraz ku czci kard. Stefana Wyszyńskiego; od IX 1981 pracownik Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich Stolicy Apostolskiej; na jego zaproszenie delegacja ZR Białystok wyjechała do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II (19 XI 1981).

Po 13 XII 1981 przekazał do RWE

informacje od Stanisława Marczuka z Białegostoku o represjach wobec działaczy „S”; duszpasterz polskich emigrantów w obozie w Pavonie; współpracownik sekcji polskiej Radia Watykańskiego.

Od 21 I 1991 bp polowy WP; 23 II 1991 przyjął sakrę biskupią; od 28 IV 1991 gen. brygady, od 11 XI 1993 gen. dywizji. W 1995 delegowany przez Konferencję Episkopatu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem; od 2001 krajowy duszpasterz kombatantów. 17 VII 2004 podniesiony do godności arcybiskupa; od VIII 2004 ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej; członek rady stałej KEP, przewodniczący Rady ds. Środków Masowego Przekazu, Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Od 14 III 2007 współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski; od 17 IV 2008 metropolita gdański.

Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Białegostoku (1995), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998).

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry