Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gniazdowski Paweł

Paweł Gniazdowski, ur. 20 VI 1960 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia angielska (1985).

Od 1977 współpracownik ROPCiO, drukarz (w swoim mieszkaniu) niezależnego pisma „Opinia”.

Od X 1980 w NZS; członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS UŁ, od XI redaktor niezależnego pisma NZS UŁ „Od Nowa”, I – II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni, przew. Uczelnianego KS, członek grupy negocjującej studenckie postulaty z rektorem UŁ, IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie, IV 1981 – XII 1981 redaktor niezależnego pisma NZS UŁ „Veto”, od XI 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS UŁ.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnego pisma „Jesteśmy”; 1982–1984 działacz kół samokształceniowych, od 1984 przew. Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi; redaktor pisma „Exodus” wydawanego przez Duszpasterstwo Akademickie Węzeł przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. 29 IV 1983 zatrzymany przed planowanymi przez środowiska opozycyjne niezależnymi obchodami 1 i 3 V w Łodzi. 1985–1989 współorganizator i uczestnik (m.in. z Piotrem Kociołkiem, Bogdanem Ścibutem, Wojciechem Walczakiem, Marianem Wróblewskim) nieformalnej grupy samokształceniowej opartej na społecznej nauce Kościoła. 1985–1990 nauczyciel w I LO w Łodzi.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej Wojewódzkiego KO w Łodzi. 1990–1994 wicekurator w Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od 1994 konsultant HR, nast. partner i country head Beaver Doradztwo Personalne/DBM Polska/Lee Hecht Harrison DBM Polska.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

1982–1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Desperaci.

Adam Hohendorff

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry