Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gniatczyk Jerzy

Jerzy Gniatczyk, ks., ur. 28 III 1950 w Nowej Rudzie, zm. 19 X 2015 w Jeleniej Górze. Absolwent Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie (1975), kanonik (2002), prałat honorowy Jego Świątobliwości (2007).

1975-1976 wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, 1976-1979 w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, 1979-1982 w parafii św. Michała w Polkowicach, duszpasterz młodzieży i nauczycieli, w 1981 przyczynił się m.in. do zawieszenia krzyży w polkowickich szkołach.

Po VIII 1980 kapelan górniczej „S” w zakładach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie i Polkowicach, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej w Polkowicach z zakresu historii i prawa (we współpracy z miejscowymi nauczycielami i środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 4 XII 1981 poświęcił kaplicę św. Barbary i sztandar „S” Zakładów Górniczych Polkowice.

14-17 XII 1981 obecny wśród strajkujących w ZG Rudna w Polkowicach: spowiednik, celebrans mszy św.; po pacyfikacji strajku udzielał schronienia ukrywającym się górnikom; organizator pomocy dla represjonowanych (m.in. poszukiwał pracy dla zwolnionych górników, organizował i koordynował dystrybucję darów), inicjator Mszy za Ojczyznę, obserwator z ramienia Kościoła procesów działaczy „S” z Zagłębia Miedziowego. 1982-1987 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; współorganizator w Jagniątkowie dni skupienia, w których uczestniczyli działacze „S” m.in. z Polkowic i Lubina, duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy (drużyny Czarna 13 i Victoria), wspierał Duszpasterstwo Ludzi Pracy działające przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i jeleniogórską Wszechnicę (wykłady w kościołach Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze), inicjator duszpasterstwa środowisk artystycznych Jeleniej Góry, organizator tzw. obiadów czwartkowych dla aktorów, od 1984 współpracownik Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze. Od 1987 proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze-Czarne.

Od 1991 kapelan Policji garnizonu w Jeleniej Górze, 1991-2009 duszpasterz jeleniogórskiej prokuratury.

Autor w czasopiśmie parafialnym „Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich” oraz opracowania ''Droga krzyżowa. Kościół św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze-Czarne'' (2011).

Do 17 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry