Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gniadek Waldemar

Waldemar Gniadek, ur. 14 VI 1962 w Warszawie. 1982–1986 student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydz. Melioracji Wodnej; 1986–1990 student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunki historia i prawo.

1981 założyciel Autonomicznego Zrzeszenia Uczniów Twórczych w Technikum Elektronicznym w Warszawie.

III – IV 1982 współwydawca podziemnego pisma „Pętla”. 1982 współzałożyciel podziemnej Biblioteki Wydawnictw Niezależnych dla warszawskich szkół średnich. 1983–1991 szef podziemnej Oficyny Wydawniczej Pokolenie, wydawca krajowego wydania emigracyjnych pism: „Aneks” (Upsala, Londyn), „Puls” (Londyn) i „Pogląd” (Berlin). 1984 współorganizator i członek Studenckich Grup Oporu; uczestnik akcji ulotkowych i manifestacji. Od 1985 w Grupach Oporu Solidarni; współorganizator akcji ulicznych. 1988–1989 członek Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych.

Od 1990 właściciel drukarni Multi Print. Od 1995 działacz wolnomularski; 2006–2007 z-ca, 2007–2011 Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski; 2009 współzałożyciel loży Kultura; od 2010 Suwerenny Wielki Komandor Rady Najwyższej 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Masonerii Uniwersalnej Polski i Krajów Bałtyckich; od 2012 członek Komisji Rewizyjnej Instytutu Sztuka Królewska w Polsce.

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry