Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gnieciak Jerzy Mikołaj

Jerzy Mikołaj Gnieciak, ur. 6 XII 1947 w Paczkowie. Ukończył IV LO w Opolu (1965).

1965–1968 własna działalność gospodarcza, 1968–1970 zasadnicza służba wojskowa, 1970–1971 własna działalność gospodarcza, 1971–1972 właściciel kiosku z warzywami w Gogolinie, 1972–1974 w Opolu, 1975–1989 właściciel fermy drobiu w Czarnowąsach k. Opola (1982–1986 hodowlę zawieszono z powodu zakazu SB).

27–28 VIII 1980 pobyt w Gdańsku i Gdyni (m.in. w Stoczni Gdańskiej), dostarczenie do Opola ulotek i wydawnictw strajkowych i ich kolportaż. Od IX 1980 w „S”, gł. organizator rolniczej „S” w województwie opolskim, kolejno przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Indywidualnych Producentów Rolnych „Solidarność Wiejska”, od I 1981 Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „Solidarność Chłopska”, od III wiceprzew. prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Opolu. 23 XI 1980 uczestnik Ogólnopolskiego Zjazdu Rolników Indywidualnych „SW” w Gnieźnie. 28 I 1981 współorganizator demonstracji i pochodu rolników w Opolu ws. postulatów rolników strajkujących w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz głodujących z NSZZ „SCh” Województwa Wałbrzyskiego w Świdnicy. 8–9 III 1981 uczestnik zjazdu zjednoczeniowego związków zawodowych rolników indywidualnych w Poznaniu (powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI). 1980–1981 organizator biblioteki niezależnych wydawnictw w siedzibie MKZ w Opolu/ZR Śląska Opolskiego, punktu kolportażu i sprzedaży książek (m.in. ­NOW-ej) oraz pism niezależnych, m.in. „Sygnałów”, „Solidarności Opolszczyzny”, „Tygodnika Solidarność”, a także sieci kolportażu w województwie (m.in. przez kolporterów Macieja Nowickiego i Arkadiusza Chłapa). 24–30 III 1981 członek Wojewódzkiego Komitetu Strajkowego w Opolu, III/IV 1981 uczestnik strajku w siedzibie ZSL w Bydgoszczy, 17 IV 1981 pomysłodawca i organizator głodówki rolników na Jasnej Górze ws. rejestracji „S” RI. 25 V 1981 delegat na II WZD Kół Wiejskich „S” RI w Opolu, 25 V–27 XI 1981 wiceprzew. Tymczasowego Zarządu WKZ „S” RI w Opolu, 27 XI 1981 delegat na I Wojewódzki Zjazd Wyborczy „S” RI w Opolu, od 27 XI 1981 przew. Zarządu Wojewódzkiego „S” RI. XI–XII 1980 założyciel, autor, redaktor i organizator druku niezależnego pisma „Solidarność Wiejska” i I–X 1981 „Solidarność Chłopska”. Od jesieni 1981 członek Oddziału KPN w Opolu.

13 XII 1981–15 VIII 1982 w ukryciu w Opolu, Wrocławiu i Warszawie, poszukiwany listem gończym. XII 1981–I 1982 autor i drukarz trzech ulotek Komitet Obrony Solidarności adresowanych do władz województwa opolskiego i miasta Opola, w których zaapelował m.in. o przerwanie represji wobec społeczeństwa. 1 i 3 V 1982 uczestnik demonstracji i walk ulicznych w Warszawie oraz 13 i 28 VI 1982 we Wrocławiu. 1982–1989 z żoną Danutą organizator sieci kolportażu (Warszawa–Opole–Wrocław–Kraków) gł. książek podziemnych wydawnictw NOW-ej i Kręgu, kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Vacatu”, „Solidarności Walczącej”, „KOS”, „Solidarności Rolników”, „Solidarności OKOR”, „BIS”, „Repliki”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Woli”, „Solidarności Dolnośląskiej” oraz ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset magnetofonowych i wideo, kalendarzy, banknotów, kartek świątecznych, cegiełek i in. 1982–1990 współzałożyciel, członek zaprzysiężony SW, 1982–1983 członek Rady Politycznej SW (ps. Rolnik), współpracownik m.in. Kornela Morawieckiego, Zbigniewa Oziewicza, Jana Pawłowskiego, Pawła Falickiego, Marii Koziebrodzkiej. VII–VIII 1982 redaktor, autor i organizator druku 2 nr. podziemnego pisma „Solidarność Chłopska. Biuletyn Wojenny”. 15 VIII 1982 zatrzymany, 17 VIII 1982 internowany, osadzony w areszcie KW MO w Opolu, Ośr. Odosobnienia w Uhercach, Grodkowie, Nysie, Strzelinie (podjął głodówkę), ponownie w Grodkowie, przeniesiony do szpitala we Wrocławiu ze wzgl. na stan zdrowia, 10 XII 1982 formalnie zwolniony, 15 XII 1982 opuścił szpital. II 1983–1989 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Rolników przy Kurii Diecezji Opolskiej, organizator wykładów dla rolników, 1983 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, organizator mszy za Ojczyznę tamże. 1 V 1983 organizator manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Opolu. 15–16 IV 1983 organizator w Domu Zakonnym oo. Redemptorystów w Bardzie Śląskim spotkania-rekolekcji dla działaczy „S” RI i „SCh” z województw opolskiego, wrocławskiego, wałbrzyskiego i katowickiego. 10 VI 1983 zatrzymany, 11 VI 1983 aresztowany pod zarzutami wygłoszenia 23 V 1983 przemówienia do rolników w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach oraz rzekomego przywłaszczenia pieniędzy ZW „S” RI w Opolu, osadzony w areszcie KW MO i AŚ w Opolu, podjął 15-dniową głodówkę, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, 10 VIII 1983 umorzenie przez Sąd Rejonowy w Opolu sprawy dot. przemówienia w Głubczycach, 12 X 1983 umorzenie przez Sąd Wojewódzki tamże z braku dowodów dot. przywłaszczenia pieniędzy ZW „S” RI. 14 XII 1983 rewizja mieszkania (było pod opieką Mieczysława Kozłowskiego) Gnieciaka, któremu skonfiskowano archiwum (podziemne wydawnictwa, ulotki itp.), nast.zatrzymany i przesłuchany (16 XII 1983 postawiono mu zarzut posiadania i udostępniania podziemnych wydawnictw), zwolniony. XII 1983–VII 1984 w ukryciu we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, poszukiwany listem gończym, 24 VIII 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii. XI 1984 zatrzymany w Brzegu przez funkcjonariuszy ORMO i fałszywie oskarżony o ich znieważenie, 4 XI 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Brzegu w trybie przyspieszonym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, nast. do VII 1985 w ukryciu w Warszawie. 1984–1986 współpracownik NOW-ej (kupił japońską drukarkę offsetową, konstruktor elektrycznej gilotyny do książek), współpracownik Piotra Szwajcera i Adama Szulczewskiego oraz Andrzeja Rosnera (Wydawnictwo Krąg). 13 X 1986–II 1989 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego. 1988–1989 organizator odbudowy struktur „S” RI w województwie opolskim. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 7 rewizji mieszkania (do 1985), karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń.

1989 przew. „S” RI w Opolu. 1990–2001 właściciel zakładu krawieckiego i sklepów odzieżowych oraz zakładu produkującego urządzenia chłodnicze, od 2001 właściciel, nast. pracownik strzelnicy bojowej w Hotelu Tenis w Chrząstowicach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

10 I 1981–10 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. IV KW MO/Wydz. IV/Wydz. VI WUSW w Opolu w ramach SOS/SOR krypt. Przywódca.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry