Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gocłowski Ryszard

Ryszard Gocłowski, ur. 2 I 1956 w Gołdapi. Wykształcenie podstawowe.

Od 1974 pracownik Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Supraślu, następnie wielokrotnie zmieniał miejsca pracy; od 15 V 1980 pracownik Fabryki Wyrobów Runowych Biruna w Białymstoku.

W „S” od X 1980, współorganizator i członek KZ „S” w FWR Biruna, organizator, uczestnik strajków w zakładzie; współorganizator, członek władz białostockiego KOWzP.

14 XII 1981 nawoływał do strajku w obronie internowanego przewodniczącego KZ „S”, 15 XII 1981 kolporter w zakładzie „Wiadomości Bieżące” z 13 XII 1981, dyscyplinarnie zwolniony z pracy; 22 XII 1981 wszczęto przeciwko niemu śledztwo i wydano list gończy; do 14 I 1982 w ukryciu, następnie aresztowany. 4 i 6 II 1982 sądzony w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku, 6 II 1982 skazany na karę 3 lat więzienia i 2 lat pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Bartoszycach i Braniewie, 13. dnia każdego miesiąca prowadził głodówkę, od 20 XII 1982 przerwa w odbywaniu kary z powodu stanu zdrowia, 28 III 1983 decyzją Rady Państwa zwolniony warunkowo, oddany na 2 lata pod dozór kuratora sądowego, 26 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Od X 1983 na emigracji w Australii. 26 IV 1993 uniewinniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry