Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Godlewska-Młynarska Adrianna Antonina

Adrianna Antonina Godlewska-Młynarska, ur. 5 III 1938 w Warszawie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydział Aktorski (1961).

1961-1982 aktorka warszawskich teatrów: Syreny, Dramatycznego, Ludowego, Rozmaitości, Teatru na Targówku. Od 1961 członek ZASP, 1980-1982 przewodnicząca ZASP w Teatrze Rozmaitości.

Od IX 1980 członek „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Teatrze Rozmaitości.

13 XII 1981 – 1989 uczestniczka bojkotu mediów. Od 1981 członek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. w Warszawie. 1981-1989 współpracowniczka wydawnictwa NOWa przy nagrywaniu kaset (opracowanie redakcyjne, angażowanie wykonawców, wykonywanie, udostępnianie do nagrań swojego mieszkania). 1982-1989 występowała w kościołach, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i w prywatnych mieszkaniach (wieczory poetyckie, widowiska, m.in. ''Jestem gotowy na wszystko'', występy w czasie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej). 1982-1983 kolporterka publikacji, m.in. wydawnictwa NOWa i Krąg, organizatorka transportu. 1982-1984 członek „S” Artystów Sceny i Filmu, redaktor materiałów do „Biuletynu Informacyjnego”. W 1987 współpracowała przy nagrywaniu książek Edition Spotkania (opracowanie redakcyjne, angażowanie wykonawców, powielanie kaset). 1987-1989 z Radiem „S” w Paryżu, prowadziła audycje dla dzieci.

W 1989 uczestniczka spotkań przedwyborczych i organizatorka pomocy przy przygotowaniu wyborów 4 VI 1989.

Autorka wspomnień ''Jestem, po prostu jestem'' (2003).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2008).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry