Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Godlewski Józef

Józef Godlewski, ur. 20 III 1954 w Wygorzelu k. Suwałk. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie (2006).

1973–1977 mechanik i mistrz remontów stacji paliw w Oddziale Remontowym PKS w Lublinie, nast. ślusarz remontowy w Ośr. Rozwoju Techniki tamże. 1979–1987 mechanik Wydz. EC-2 w Zakładzie Energetycznym Lublin. 1977–1980 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie; współpracownik KSS KOR i ROPCiO, kolporter prasy niezależnej, m.in. „Robotnika”.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ, członek grupy lektorów związkowych przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego (obsługa spotkań założycielskich „S” w zakładach pracy), od VI 1981 oddelegowany do pracy w ZR Środkowo-Wschodniego (kierownik Działu Interwencji, nast. referent ds. osobowych i socjalnych).

13 XII 1981 koordynator ewakuacji materiałów i sprzętu z siedziby ZR; współorganizator podziemnych struktur w ZE Lublin (zbiórki środków pieniężnych, pomoc dla rodzin osób represjonowanych, kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych), działacz podziemnych struktur TZR, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. 5 XI 1982–3 II 1983 powołany do wojskowego obozu specjalnego na poligonie Czerwony Bór.

1987 zmuszony do rozwiązania umowy o pracę w ZE Lublin na zasadzie porozumienia stron, po zatargu z dyrekcją i procesie w sądzie pracy na tle obniżenia kategorii zaszeregowania (w zw. z podziemną działalnością w „S”). Od 1987 mechanik, tokarz i frezer, od 1991 z-ca dyr. ds. techn. w Lubelskich Zakładach Zielarskich Herbapol, od 1992 wiceprezes Zarządu, od 1993 prezes Rady Nadzorczej Herbapol-Lublin Sp. z o.o., 1997–2005 prezes Zarządu Herbapol-Lublin SA.

1989–1991 przew. KZ. 1991 wiceprzew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1990 współzałożyciel PC. 1995–2001 radny Rady Miasta Lublin. 1997–2002 członek RS AWS. Od 2005 własna działalność gospodarcza. Od 2008 współzałożyciel i prezes (2008–2009 i od 2012) Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych 1982–1983.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019).

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SO krypt. Związek (1981–1986) oraz KE krypt. Mazur (1985–1989).

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry