Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Godlewski Tadeusz

Tadeusz Godlewski, ur. 4 I 1937 w Czajach-Wólce k. Bielska Podlaskiego.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, kierunek fizyka (1978).

1954–1955–nauczyciel, m.in. jęz. polskiego i rosyjskiego w szkole podstawowej w Tymiance, 1955–1963 w szkołach podstawowych w Sytkach, 1963–1971 w szkole podstawowej w Kocach-Schabach, 1971–1972 wychowawca internatu i nauczyciel fizyki w Technikum Papierniczym w Ostrołęce, 1972–1978 nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 tamże, 1978–1980–wicedyr. i nauczyciel fizyki w I LO tamże.

Od 1980/1981 w „S”, IX 1980–V 1981 nauczyciel fizyki, z-ca dyr. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 tamże, od 15 V 1981 przew. Oddziału Zarządu Regionu Mazowsze „S” w Ostrołęce, 1980–1981 współtwórca struktur „S” Oświatowej tamże.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 10 II 1982 zwolniony. Uczestnik podziemnych struktur solidarnościowych (m.in. organizowanie pomocy materialnej i psychologicznej rodzinom, których członkowie nie wrócili z internowania, kolportaż prasy podziemnej, uczestnik spotkań, współorganizator wyjazdów do Warszawy na msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki, pomocy prawnej zwalnianym z pracy w wyniku represji). II–XI 1982 nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 29 XI 1982 zatrzymany, jego mieszkanie zrewidowano, dzień później aresztowany, osadzony m.in. w AŚ w Olsztynie, ZK w Barczewie, AŚ w Ostrołęce, AŚ Warszawa-Mokotów (w trakcie papieskiej wizyty w Polsce podjął głodówkę), 22 IV 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę roku i 6 mies. pozbawienia wolności, nast. w wyniku apelacji zawieszenie kary na 4 lata, 30 VI 1983 zwolniony. Pomimo wyroku nadal zaangażowany w struktury podziemne „S” (wśród współpracowników m.in. Wiesław Perzanowski, Krzysztof Ulewicz, Michał Wołkow, Izabela Załęska, Witold Załęski, Zofia Wołosik, Anna Sucheni-Grabowska, Tomasz Strzembosz, Grzegorz Kutermankiewicz, Henryk Jarnutowski, Marian Perzanowski, Jan Podleś, Zygmunt Jabłoński). VII 1983–III 1984 postawiony przed komisjami dyscyplinarnymi (w Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Ministerstwie Oświaty) z wnioskiem o wykluczenie z zawodu nauczyciela, nast. po odwołaniu do Komisji Odwoławczej w Ministerstwie Oświaty przywrócony do zawodu nauczyciela. III 1984–VIII 1985 ze względów politycznych przeniesiony jako nauczyciel do SP nr 7 w Ostrołęce. Od 1985 na emeryturze, nauczyciel fizyki w szkołach tamże.

1991–1993 poseł na Sejm RP I kadencji z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej, 1999–2003 dyr. Zespołu Szkół Menedżerskich w Ostrołęce.

1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Ostrołęce w ramach SOR krypt. Biuletyn, 1983–1989 w ramach KE.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry