Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Godziuk Cezary

Cezary Godziuk, ur. 4 IX 1962 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1989).

XI 1980 – VI 1981 jako uczeń IV LO w Gdyni wydawał (z Krzysztofem Kleinem i Wiesławem Buszmanem) niezależne pismo „Rota”, w 1981 współzałożyciel (z Grzegorzem Biereckim i Krzysztofem Szumiłą) Niezależnego Wydawnictwa Młodzieżowego Wprost, działacz Federacji Młodzieży Szkolnej i Niezależnego Samorządu Uczniowskiego. Od X 1981 (po rozpoczęciu studiów na UG) członek NZS, członek redakcji niezależnego pisma NZS UG „Reduta”, autor serwisów informacyjnych, XI-XII 1981 uczestnik na UG strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, rzecznik prasowy, członek KS na swoim wydz.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na UG, drukarz materiałów KS, przed zakończeniem strajku wraz z Magdą Kowalską i Adamem Tasznerem wywiózł i ukrył powielacz NZS, następnie m.in. wraz z Krzysztofem Jankowskim, Sławomirem Sadowskim, Jarosławem Skowronkiem i Markiem Czachorem drukował ulotki i odezwy „S” i NZS, 20 XII 1981 aresztowany wraz kolegami z UG i działaczami „S” z Trójmiasta, 3 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 6 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie, Mielęcinie k. Włocławka i Potulicach, od II 1983 zwolniony w związku rewizją nadzwyczajną wyroku, 25 IV 1983 sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia, 28 VII 1983 umorzono na mocy amnestii. 1984-1989 współpracownik NZS UG, Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk i Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto (kontakt z M. Czachorem) przy druku wydawnictw i uruchamianiu sprzętu poligraficznego, kolporter. 1986-1988 zatrudniony przy pracach wysokościowych w Spółdzielni Storem w Gdańsku, 1988-1989 w Biurze Doradztwa i Organizacji Synergia w Gdańsku.

1989-2001 prezes zarządu w Zakładach Graficznych Atext S.A. w Gdańsku; 2002-2003 menedżer w Ideapress sp. z o.o. w Gdańsku, 2003-2009 członek rady nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., od 2003 członek zarządu Aplitt S.A., od 2012 członek zarządu ASK Invest S.a.r.l, od 2016 członek rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), za szczególne zasługi dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (2009), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1 XII 1984 – 29 I 1990 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach OZ/SOR krypt. Ośmiornica.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry