Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gogolewska-Kukurba Hanna

Hanna Gogolewska-Kukurba, ur. 27 I 1929 w Warszawie, zm. 7 VI 2014. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Elektryczny (1952); w l. 60. ukończyła kurs pedagogiczny dla pracowników dydaktycznych uczelni, w 1973 Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu.

1951-1952 zatrudniona w Fabryce Aparatów Elektrycznych w Bielsku-Białej, 1952-1982 pracownik dydaktyczno-naukowy PŚ w Katedrze Elektryfikacji Kopalń, Elektrotechniki Ogólnej, Instytucie Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, starszy wykładowca na Wydz. Górnictwa, od 1982 na emeryturze. 1952-1980 członek ZNP, Rady Zakładowej, Komisji Opieki Społecznej PŚ.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na PŚ, następnie KZ, przewodnicząca Koła Zakładowego na Wydz. Górnictwa, członek Komisji Porozumiewawczej PŚ z ramienia „S”.

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy żywnościowej dla internowanych, współorganizatorka spotkań członków „S” szkół wyższych w Gliwicach; 1984 – IV 1986 udostępniła piwnicę swojego domu w Porąbce k. Żywca na drukarnię podziemnej prasy (m.in. „RIS”, „Jesteśmy”), 14 VI 1986 po rewizji w domu w Porąbce zatrzymana na 48 godz.; wspierała działalność grup opozycji w Biurach Projektów Biprokwas i Prosynchem w Gliwicach.

Autorka prac naukowych, m.in.: skryptu ''Elektrotechnika ogólna'' i ''Zbioru zadań z elektrotechniki'' (1972).

22 IV 1985 – 10 VI 1988 rozpracowywana przez p. V RUSW Gliwice w ramach SOR krypt. Grupa.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry