Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gojdź Mirosław

Mirosław Gojdź, ur. 10 II 1962 w Lubawce k. Kamiennej Góry. Ukończył Średnie Studium Zawodowe w Lubinie (1983), absolwent Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, kierunek filologia angielska (1997) oraz Uniwersytetu Opolskiego, kierunek politologia (1999).

1980 operator maszyn górniczych w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie, 1980–1985 górnik-operator maszyn górniczych w Zakładzie Robót Górniczych KGHM tamże.

27 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku (Szyb Rudna Zachodnia) w ZG Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie, członek straży strajkowej. Od IX 1980 w „S”.

14–17 XII 1981 członek KS/MKS (szef straży strajkowej) na Szybie Rudna Zachodnia w ZG Rudna. I 1982 – VII 1987 członek podziemnej Tymczasowej KZ w ZRG, 1983–1989 członek zaprzysiężony SW. 31 VIII 1983 współorganizator manifestacji w Lubinie, zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1983–1987 kolporter podziemnych pism, m.in. „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin”, „Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos” oraz ulotek i książek. 1985–1987 górnik-operator maszyn górniczych w ZG Rudna. IV 1985 – I 1986 redaktor i autor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego ZRG Lubin” oraz 1985 – 1986 autor (ps. Kret) w „Zagłębiu Miedziowym”. IV 1984 – VII 1987 działacz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego, odpowiedzialny za kolportaż. 1984 – 1986 organizator akcji ulotkowych w Lubinie, biblioteki wydawnictw podziemnych w ZRG, projekcji filmów, prelekcji w mieszkaniach prywatnych w Lubinie. VII 1987 – VIII 1989 na emigracji w Grecji, właściciel firmy budowlanej w Porto Rafti. Pracownik społeczny, nast. przew. Biura Informacyjnego „S” w Atenach, współwydawca „Biuletynu Informacyjnego” w wersji greckiej i polskiej, organizator pomocy dla polskich uchodźców i emigrantów. Kolporter wydawnictw podziemnych w Grecji (przesyłane pocztą, nast. powielane na kserokopiarce, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Zagłębie Miedziowe”). 1987–1988 organizator demonstracji w Atenach (m.in. w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, w XI 1987 podczas wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego, na rzecz uwolnienia Kornela Morawieckiego), pozyskiwał i przekazywał pieniądze i sprzęt dla podziemnej „S”: MKW Zagłębie Miedziowe, RKW Mazowsze, RKK w Gdańsku Tymczasowej KZ ZRG, Tymczasowej Podziemnej KZ ZG Polkowice, SW; większe kwoty przekazywano do Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli. 1988–2005 w KPN.

Od 1989 członek honorowy KZ w ZRG. 1989–1993 prace dorywcze, 1993–1994 nauczyciel w Szkole Języka Angielskiego Capitol w Lubinie. 1994–1998 radny Miasta Lubina z listy KPN, wiceprezydent Lubina, 1998–2010 radny Rady Powiatu Lubińskiego z list RS AWS, Stowarzyszenia Teraz Lubin i PiS, 2002–2003 wicestarosta Powiatu Lubińskiego, 2007–2010 z-ca starosty. 2005–2009 w PiS. 1999–2002 dyr. Ruch SA Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, 2004–2006 dyr. DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. Oddział w Lubinie, 2006–2007 prezes zarządu Interferie SA tamże; od 2011 kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta w Chocianowie (od 2012 na urlopie bezpłatnym); 2012 – 2018 pierwszy sekretarz, radca, nast. kierownik Wydz. Promocji Handlu i Inwestycji w ambasadzie RP w Atenach, 2018–2019 szef Zagranicznego Biura Handlowego w Atenach Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji SA; od 2019 radca minister przy ambasadzie RP w Nikozji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021) i Medalem Pro Patria (2021).

Teresa Misztal|Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry