Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Golec Jan

Jan Golec, ur. 9 V 1948 w Stefanowie k. Jarocina, zm. 20 VIII 2014. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Jarocinie (1965).

1965-1977 pracownik Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek, 1977-1988 KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, od IX 1980 w „S”, od X 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Oddziałowej na Oddziale GRP 4.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy; następnie zaangażowany w pomoc represjonowanym i ich rodzinom, kolporter wydawnictw podziemnych w kopalni (m.in. „Górnika Polskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wiadomości Jastrzębskich”, pism KPN, ulotek, znaczków poczt podziemnych). Uczestnik akcji ulotkowych w Raciborzu, 1 XI 1987 współorganizator akcji umieszczenia na cmentarzu w Raciborzu tablicy ku czci polskich patriotów poległych z rąk władzy ludowej; 9 V 1988 współuczestnik nieudanej próby zorganizowania strajku, zatrzymany na 48 godz., 15 V 1988 ponownie inicjator próby strajku, zatrzymany na 24 godz.; od VI 1988 członek jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Manifest Lipcowy; 6 VI 1988, po akcji ulotkowej w zakładzie, zatrzymany, zwolniony z pracy, 9 VI 1988 zatrzymany (m.in. z Edwardem Jarkiem, Andrzejem Kornakiem) podczas rozdawania przed kopalnią ulotek informujących o powstaniu jawnego TKZ „S”. W 1988 2-krotnie ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną. 15 VIII – 3 IX 1988 współorganizator strajku, członek KS, następnie współorganizator Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w KWK Manifest Lipcowy. 11-17 XI 1988 uczestnik manifestacji, następnie głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1988 drukarz (we własnym mieszkaniu) pisma „Słowem, Prawdą i Solidarnością” (we współpracy z Teresą Brodzką, Edwardem Jarkiem, Andrzejem Kornakiem, Januszem Małkiem, Bolesławem Olewińskim, Danutą Skorenko i in.). 1988-1991 w KPN, współorganizator miejskiej struktury KPN w Raciborzu.

W 1989 przywrócony do pracy w KWK Manifest Lipcowy, 1990-1992 pracownik Zakładów Mięsnych Despol w Raciborzu, 1992-1995 Zakładu Usług i Higieny Komunalnej tamże. 1990-1994 radny Miasta Racibórz z listy KPN. Od 1995 na rencie.

1988-1990 rozpracowywany przez p. V RUSW w Raciborzu w ramach SOR krypt. Górnicy.

Beno Benczew

Jastrzębie-Zdrój, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry