Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Golema Piotr

Piotr Grzegorz Golema, ur. 20 VII 1963 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1995).

16 VI 1982 zatrzymany podczas demonstracyjnego marszu przy ul. Icchaka Lejba Pereca we Wrocławiu. 1983–1985 słuchacz Studium Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. 1985–1988 student etnografii na UWr. 1985–1989 uczestnik Ruchu WiP. 17 X 1985 w proteście przeciwko skazaniu Marka Adamkiewicza za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, odesłał książeczkę wojskową ministrowi obrony narodowej gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, za co został ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1986–1988 uczestnik spotkań w Machowej na grobie Otto Schimka. 13–20 IX 1987 uczestnik głodówki Ruchu WiP w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. 1987–1988 współzałożyciel, członek PPS. 1986–1989 organizator i uczestnik manifestacji, protestów i akcji „kanapkowych” Ruchu WiP i PPS, m.in. 17 III 1987 przed Akademią Medyczną we Wrocławiu w obronie Marka Krukowskiego relegowanego z uczelni za odmowę złożenia przysięgi wojskowej; 9 i 28 X 1987 w obronie zwolnionych z pracy członków „S”, więzionych za odmowę służby wojskowej oraz ws. legalizacji „S”; protestów ekologicznych (m.in. 12 IX 1987 przeciw składowaniu odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu). 1985–1989 kilkukrotnie zatrzymywany (m.in. 16 XI 1986 w Machowej, 1 III 1988, 12 VI 1988, 22 VIII 1988) karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń (19 XI 1987, 1 XII 1988), pobity (12 VI 1988). 1987–1989 autor w podziemnych pismach „WIPpek” i „W Brew”; kolporter podziemnych pism m.in. „Dezerter”, „Prawda Nas Wyzwoli”, „Region”, „Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” oraz znaczków i plakatów Ruchu WiP (współpraca z SW). 1987–1989 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu (m.in. 1 III 1988 „Dzień Tajniaka”). 6–7 V 1988 członek KS UWr. podczas strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie. 1988–1989 współpracownik Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, kolporter podziemnych pism do Czechosłowacji przez Karkonosze (12 VI 1988 z Ewą Kapałą). 2 VII 1988 spalił uzyskaną ponownie książeczkę wojskową na wrocławskim Rynku w proteście przeciwko obowiązującej przysiędze wojskowej i w obronie więzionych za odmowę służby wojskowej.

1989–1995 studia na Wydz. Prawa i Administracji UWr., prace sezonowe w RFN i Norwegii. 1996 – V 2012 specjalista ds. prawnych, inspektor kontroli w ZUS we Wrocławiu, 1999–2009 współpracownik w zakresie obsługi prawnej Elektrotim SA tamże, w 2005 arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; V 2012 – I 2013 bez zatrudnienia; od I 2013 przywrócony do pracy w ZUS we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1984–1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Alternatywa; 1987–1989 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Ekipa; 1988–1989 przez RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach SOR krypt. Trio.

Ewa Chabros, Joanna Sękala

Opcje strony

do góry