Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołaszewski Stanisław

Stanisław Gołaszewski, ur. 1 III 1950 w Wysokiem Mazowieckiem. Ukończył wieczorowe Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1977), technik mechanik.

Od 1968 zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. XII 1970 – 1972 zasadnicza służba wojskowa. 1979-1980 sympatyk WZZ Wybrzeża, uczestnik spotkań organizowanych przez Lecha Kaczyńskiego i Annę Walentynowicz, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika Wybrzeża” w SG.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, organizator na Wydz. R-3, członek zakładowego KS, od IX 1980 w „S”, od III 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. R-3, członek Prezydium KZ SG, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk oraz I KZD.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, następnie nie podjął działalności w podziemiu.

Od 1989 ponownie w „S”, członek KZ SG. Od 1981 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich.

14 X 1978 – 21 V 1980 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Suwnicowa/Spotkanie, nr rejestracyjny 26100/26311.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry