Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Goławski Krzysztof

Krzysztof Goławski, ur. 3 I 1953 w Siedlcach. 1972-1977 student Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz Politechniki Rzeszowskiej.

1977-1979 specjalista ds. organizacji pracy i normowania w Spółdzielni Pracy Sitodruk w Siedlcach, 1980-1982 statystyk w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Siedlcach. Od 1977 w Siedlecko-Podlaskiej Grupie Ludowo-Narodowej, współpracownik ROPCiO; 1979-1985 w KPN; 26 XI 1978 współzałożyciel Podlaskiego Komitetu Ludzi Wierzących, który protestował przeciwko próbom rozebrania przez władze kaplicy we wsi Opole Stare k. Siedlec; w 1980 w Podlaskiej Grupie Niepodległościowej; uczestnik akcji wzniesienia pierwszego krzyża katyńskiego na warszawskich Powązkach, kolporter, drukarz, organizator manifestacji patriotycznych, akcji ulotkowych i malowania napisów, współtwórca siedleckiego KIK.

We IX 1980 współzałożyciel Niezależnego Związku Zawodowego Podlasie, który wszedł w skład „S”, założyciel siedleckiego KOWzP. 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ w WUS, w 1981 siedleckiego Oddziału Regionu Mazowsze, redaktor pisma związkowego „Odnowa”, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, następnie na I KZD; 5 XI – 13 XII 1981 z ramienia „S” uczestnik strajku „S” RI w Siedlcach.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie i Załężu k. Rzeszowa: organizator poczty internowanych, wykonawca znaczków, stempli, kasowników, legitymacji związkowych i gazetek więziennych, aresztowany podczas internowania, przewieziony do Chełma, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego na 3 mies. więzienia, osadzony w AŚ w Chełmie, następnie ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 23 XII 1982. 1982-1983 bez zatrudnienia. W 1983 drukarz i kolporter (ze swoim ojcem Zygmuntem, braćmi Andrzejem i Zygmuntem jr. Goławskimi) odezw sygnowanych Podlaski Ruch Niepodległościowy. 1983-1987 uczeń, następnie czeladnik w Pracowni Grawerskiej Andrzeja Panasiuka w Warszawie, 1987-1989 uczeń w Pracowni Złotniczej Daniela Latoszka tamże. W 1985 wraz z SPGLN przeszedł z KPN do Polskiej Partii Niepodległościowej.

W 1989 przed wyborami 4 VI członek Chrześcijańsko-Narodowego Komitetu Wyborczego (opozycyjnego wobec siedleckiego KO). 1989-1990 czeladnik w Pracowni Złotniczej Krzysztofa Nowakowskiego w Magdalence k. Warszawy. W 1990 współzałożyciel PC w woj. siedleckim. Od 1990 właściciel Pracowni Złotniczo-Grawerskiej w Siedlcach. W 1992 uczestnik Kongresu Zjednoczeniowego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Honorowy członek Związku Sybiraków i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Odznaczony Medalem Związku Sybiraków (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Pro Memoria (oba 2007).

2 III 1983 – 31 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Siedlcach w ramach SOR krypt. Skryci; 22 VIII 1984 – 25 V 1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Siedlcach w ramach SOR krypt. Wirus.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry