Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołąb Zygmunt

Zygmunt Gołąb, ur. 17 IV 1950 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ przy Fabryce Automatów Tłocznych tamże (1968).

1968-1969 frezer w FAT, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971-1989 frezer w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”.

15 XII 1981 uczestnik strajku w ZNTK, członek KS, następnie do 1989 członek TKZ „S”, skarbnik, odpowiedzialny za zbiórki na pomoc represjonowanym; 1982-1989 drukarz, sporadycznie autor do zakładowego podziemnego pisma „Iskierka”, współzałożyciel, redaktor, autor w podziemnym serwisie informacyjnym ZNTK „Foto-Iskra”, kolporter w zakładzie tych pism oraz „Z Dnia na Dzień”, gdańskiej „Solidarności Walczącej”, pism ogólnopolskich i in. wydawnictw okolicznościowych. Przez Leszka Budrewicza w kontakcie z RKS i środowiskiem studenckim. Organizator Mszy za Ojczyznę w Dniu Kolejarza 25 XI, niezależnych demonstracji. 15 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ, rewizja w domu, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; następnie zatrzymywany kilkakrotnie na 48 godz., 31 VIII 1986 zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO, przewieziony do RUSW z zarzutem czynnej napaści na funkcjonariuszy, 2 IX 1986 zwolniony; skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna na 2 lata więzienia w zawieszeniu i wysoką karę grzywny. Jesienią 1986 współzałożyciel Komitetu Założycielskiego „S” w ZNTK, następnie Skarbnik.

1989-1999 pracownik etatowy ZR Dolny Śląsk , 1989-2001 przewodniczący KZ „S” w ZNTK we Wrocławiu. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022), Krzyżem Semper Fidelis (2008).

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry