Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołąbek Marian

ks. Marian Gołąbek, ur. 26 X 1934 w Bęczkowie k. Kielc, zm. 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 2015 w Kielcach. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (1957), 1957 święcenia kapłańskie.

Wikary w parafiach: 1957–1958 św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Chełmcach, 1958–1959 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju, 1959 św. Wacława Męczennika w Irządzach, 1959–1963 św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 1963–1967 Wniebowzięcia NMP w Kielcach, 1967–1968 św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu, 1968–1970 św. Jakuba w Mieronicach, 1970–1971 Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku, 1971–1973 Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. 1973–1976 rektor kaplicy NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu. 1976–1978 proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Mieronicach. 1978–1982 administrator parafii św. Jakuba Apostoła w Niegardowie. 1982–1987 proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Sokolnikach.

Autor antykomunistycznych kazań. Wobec braku zgody władz na budowę sali katechetycznej w Jaroszowcu w poł. l. 70. zbudował ją nielegalnie, za co spotykały go szykany.

IX 1980 inicjator założenia w Niegardowie koła NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, organizator struktur tego związku w okolicy Proszowic. X 1980 inicjator i jeden z pięciu sygnatariuszy Listu otwartego księży rzymskokatolickich do duszpasterzy rolników – współbraci w całej Polsce, wzywającego duchowieństwo do pomocy chłopom w zakładaniu niezależnych samorządnych związków zawodowych rolników. I 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych. Do 13 XII 1981 nieformalny kapelan woj. struktur „Solidarności Wiejskiej”/„S” RI w Krakowie. 1981 zastraszany.

16–20 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu. 1982–1987 w swojej plebanii gościł b. działaczy „S” i „S” RI, których wspierał finansowo. 7 X 1985 stwierdził w czasie kazania, że w Sokolnikach frekwencja w wyborach do Sejmu została sfałszowana. 4 XI 1985–28 III 1986 objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (odstąpiono od ścigania). 1987 emigracja do Kanady (z powodu anonimowych gróźb pozbawienia życia). Wikary w parafii Saint Hedwig’s Parish Barry’s Bay (Ontario). 2012 powrót do kraju.

2012–2015 w domu ks. emerytów w Kielcach.

1980–1987 rozpracowywany przez p. IV RUSW w Myszkowie ramach SOR krypt. Warta.

Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry