Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołba Krzysztof Stanisław

Krzysztof Stanisław Gołba, ur. 28 III 1957 w Zabrzu, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, Wydz. Lekarski tamże (1982), doktorat (1987), habilitacja (2001), profesura (2011), lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

X 1980 współorganizator NZS w Śląskiej Akademii Medycznej, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS ŚAM, XI 1980 Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NZS Uczelni Górnego Śląska, 1980–1981 w redakcji „Prosto z Mostu”, II 1981 oficjalny przedstawiciel NZS ŚAM podczas strajku łódzkich studentów, 16–17 II 1981 współorganizator i uczestnik strajku studenckiego na Wydz. Lekarskim ŚAM w Zabrzu o rejestrację NZS (jedynego aktywnego strajku studenckiego w woj. katowickim w tym czasie), członek KS, 3–6 IV 1981 uczestnik I KZD NZS w Krakowie, 1981 reprezentant studentów w Senacie ŚAM, 1981 współorganizator wydziałowej biblioteki NZS, X–XII 1981 przew. Komisji Uczelnianej NZS ŚAM, XI–XII 1981 współorganizator i uczestnik na ŚAM strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, przew. KS.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 14 XII 1981 wraz z Antonim Pyrkoszem wywiózł z uczelni i ukrył powielacz należący do NZS, późn. wykorzystywany na potrzeby struktur KPN. 18 I 1982 zatrzymany przez WSW, internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach, nast. w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, 1 III 1982 zwolniony z przyczyn zdrowotnych po interwencji bp. katowickiego Herberta Bednorza. 1982–1988 współorganizator i uczestnik spotkań samokształceniowych studentów śląskich uczelni gł. we Franciszkańskim Ośr. Duszpasterstwa Akademickiego przy Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Panewnikach.

Od 1982 asystent stażysta, nast. asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii ŚAM w Zabrzu-Rokitnicy, asystent w I Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii w Katowicach, 1985–2015 kolejno st. asystent, adiunkt, prof. w II Klinice Kardiologii/Katedrze i Klinice Kardiologii (Wydz. Lekarski ŚAM w Katowicach/Wydz. Nauk o Zdrowiu SUM), od 2015 kierownik Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca i kierujący Oddziałem Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM w Katowicach.

Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (członek-założyciel i wieloletni przew. Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, ekspert Sekcji Echokardiografii PTK). Od 2006 wybieralny członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2005 członek-założyciel i rzecznik Stowarzyszenia „NZS 1980” w Katowicach.

Autor ponad 100 prac naukowych, ok. 200 doniesień na zjazdach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, laureat nagród naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society for Cardiovascular Surgery).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2020).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1981–1989 rozpracowywany przez KM MO w Zabrzu, nast. Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOS/KE krypt. Aktywny.

Tomasz Kurpierz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Zabrze, NZS

Opcje strony

do góry