Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołdynia Grzegorz

Grzegorz Gołdynia, ur. 22 II 1962 w Oświęcimiu. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Wydz. Lekarskiego (1991).

1980–1981 kolporter wydawnictw niezależnych, 1981 za swoją działalność przeniesiony z dziennego Technikum Chemicznego w Oświęcimiu do technikum wieczorowego.

Po 13 XII 1981 organizator młodzieżowej grupy, zajmującej się drukiem i kolportażem ulotek na terenie Oświęcimia. 1 V 1982 zatrzymany podczas próby organizacji manifestacji, pobity w KM MO, 2 V 1982 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną 2000 zł. za noszenie znaczka „S”. 3 V 1982 ucieczka z KM MO, w ukryciu. 8 V 1982 zatrzymany, internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Łupkowie (VI 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), 8 VII 1982 zwolniony (z powodu internowania nie przystąpił do egzaminu dojrzałości, maturę zdał 1983). 1982–1985 sanitariusz w Kolumnie Transportu Sanitarnego w Oświęcimiu. 1982–1985 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany i poddany rewizjom. 1985–1991 student Akademii Medycznej w Lublinie, 1986 współzałożyciel struktur NZS.

1991–1999 lekarz w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 1997–1998 radny gminy Kęty, 1998–2010 pow. oświęcimskiego, 1998–2006 wicestarosta pow. oświęcimskiego, 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2008 dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach. 1997–1998 w ROP, 1999–2006 w ZChN: od 2000 prezes małopolskiego zarządu, 2000–2002 członek Rady Naczelnej, 2002–2006 Zarządu Głównego. 2004 współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Głównego Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Od 2015 wiceprezes Polski Razem w woj. małopolskim i członek rady krajowej, po jej przekształceniu 2017 w Porozumienie członek zarządu krajowego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Marek Mielczarski

Region Małopolska, Oświęcim

Opcje strony

do góry