Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołębiewski Feliks

Feliks Gołębiewski, ur. 10 V 1938 w Tykocinie. Absolwent szkoły zawodowej.

W 1980 radiomechanik w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Biazet.

Od IX 1980 w „S”, organizator jednej z pierwszych w woj. białostockim KZ w macierzystym zakładzie. 3 X 1980 współorganizator (wraz z Jerzym Prajznerem, Stanisławem Gościniakiem, Stanisławem Czarneckim, Lechem Lachowskim i Januszem Włodawskim) godzinnego strajku ostrzegawczego w zakładzie w sprawie legalizacji „S”, dostępu do środków masowego przekazu i podwyżek płac. Od 12 X 1980 członek Prezydium MKZ NSZZ „S” Regionu Białystok; 15 X 1980 – V 1981 członek KKP, od końca 1980 przewodniczący Komisji Interwencji MKZ, 27 I – 21 IV 1981 przewodniczący MKZ. W 1981, podczas wydarzeń bydgoskich, przewodniczący MKS Regionu. 21 IV 1981 zrezygnował z funkcji przewodniczącego Prezydium MKZ w związku z kontrowersjami wokół sprawy zaginięcia Zbigniewa Simoniuka. 28 III 1981 podpalenie drzwi jego mieszkania przez nieznanych sprawców z jednoczesnym wyłączeniem telefonu. Od V 1981 przewodniczący KZ „S” w BZPT Biazet. Zaangażowany w organizowanie akcji zbierania podpisów na listach z żądaniami uwolnienia więźniów politycznych, współorganizator wystawy książek niezależnej oficyny NOWA. 25-26 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok. W VII 1981 współzałożyciel (wraz ze Stanisławem Gościniakiem) biblioteczki literatury niezależnej w BZPT Biazet, zniszczonej przez SB 23 XII 1981.

13 XII 1981 uniknął internowania, uciekając przez okno i spuszczając się po linie, nieprzytomny przeniesiony do mieszkania Ewy Sypytkowskiej, w ukryciu do 19 II 1982, kiedy zgłosił się do Prokuratury Wojskowej w Białymstoku. Po rozmowie podpisał zobowiązanie o przestrzeganiu obowiązującego prawa. 10 III 1982 złożył podanie o paszport.

Od 5 VI 1982 z rodziną na emigracji w USA.

 

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry