Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołębiewski Andrzej

Andrzej Gołębiewski, ur. 29 XI 1940 w Kaliszu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1959).

1959-1960 mechanik samochodowy w jednostce wojskowej w Ostrowie Wlkp., w 1960 szlifierz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu; 1960-1962 zasadnicza służba wojskowa, 1962-1963 na rencie wojskowej; 1963-1978 pracownik PKS w Kaliszu: m.in. z-ca kierownika stacji obsługi, kierownik działu kontroli technicznej bezpieczeństwa ruchu drogowego i higieny pracy i kierowca 18-tonowej ciężarówki, 1978-1987 taksówkarz w Zrzeszeniu Handlu i Usług w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (m.in. z Wojciechem Poniatowskim i Stanisławem Strączkiem) Komitetu Założycielskiego „S” Transportu Prywatnego Województwa Kaliskiego, następnie przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd. (w kontakcie m.in. z Bogusławem Śliwą). 19 VIII 1982, na powitanie powracającej z Jasnej Góry pielgrzymki, zawiesił na kościele św. Gotarda w Kaliszu transparent z napisem „Solidarność”. 1982-1983 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu (we współpracy m.in. z Aleksandrą Piwońską). 1982-1986 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., (m.in. w XII 1982 zatrzymany przed sądem w Łodzi wraz z grupą protestujących osób z Kalisza podczas rozprawy jezuity o. Stefana Dzierżka), wielokrotne rewizje w mieszkaniu i samochodzie. 13 III 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w związku z umieszczeniem w taksówce znaczka „S”, 24-29 IX 1986 aresztowany pod pretekstem handlowania talonami paliwowymi, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu na grzywnę. 1986-1987 na zwolnieniu lekarskim po zawale serca. W 1987 pozbawiony koncesji na prowadzenie taksówki. Od XII 1988 pracownik WSK (od 1992 WSK PZL Kalisz SA) jako mechanik Wydz. Montażu, od 1989 kierownik kancelarii tajnej, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

W 1989 współorganizator struktur „S” w WSK, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej i członek KZ, 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska Płd. Od 1999 na rencie, od 2000 na emeryturze. Od 1981 członek Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry