Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołdynia Jadwiga

Jadwiga Gołdynia, ur. 31 VIII 1937 we Lwowie, zm. 15 VI 2018 w Oświęcimiu. Ukończyła LO tamże (1956).

1960–1998 inspektor szkolenia zawodowego w Zakładach Chemicznych Oświęcim/Firmie Chemicznej Dwory SA.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 18 XII 1980 w Prezydium KZ, VI–XII 1981 redaktorka niezależnego zakładowego pisma „Ozon”; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska.

13–14 XII 1981 współorganizatorka wieców protestacyjnych na terenie ZChO, 14 XII 1981 zatrzymana, 16 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie, 22 XII 1981 aresztowana, osadzona w ZK w Cieszynie, 14 I 1982 zwolniona, VII 1982 postępowanie karne umorzone na mocy amnestii. Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych z regionów Małopolska i Podbeskidzie, drukarz ulotek, wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewizje w domu.

1989 współorganizatorka struktur „S” w ZChO, 1989–1995 członek Zarządu Komisji Kombinatu „S” i delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1992–1995 skarbnik w Prezydium ZR. Od 1998 na emeryturze, członek zarządu Koła Emerytów i Rencistów „S” w FCh Dwory SA. 1999–2001 w RS AWS, od 2003 w Chrześcijańskim Ruchu Samorządowym.

Uhonorowana przez WZD Regionu Podbeskidzie tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia” (2005), odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

26 I 1981–21 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Wadera; 26 III 1984–13 II 1986 przez gr. IV RUSW w Oświęcimiu w ramach SOS krypt. Kuria; 12 VII–10 XI 1986 przez gr. III RUSW tamże w ramach SOS krypt. Majówka.

Artur Kasprzykowski

Region Małopolska, Region Podbeskidzie, Oświęcim

Opcje strony

do góry