Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15996,Golebiewski-Andrzej.html
2021-09-26, 06:13

Gołębiewski Andrzej

Andrzej Gołębiewski, ur. 29 XI 1940 w Kaliszu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1959).

1959-1960 mechanik samochodowy w jednostce wojskowej w Ostrowie Wlkp., w 1960 szlifierz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu; 1960-1962 zasadnicza służba wojskowa, 1962-1963 na rencie wojskowej; 1963-1978 pracownik PKS w Kaliszu: m.in. z-ca kierownika stacji obsługi, kierownik działu kontroli technicznej bezpieczeństwa ruchu drogowego i higieny pracy i kierowca 18-tonowej ciężarówki, 1978-1987 taksówkarz w Zrzeszeniu Handlu i Usług w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (m.in. z Wojciechem Poniatowskim i Stanisławem Strączkiem) Komitetu Założycielskiego „S” Transportu Prywatnego Województwa Kaliskiego, następnie przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd. (w kontakcie m.in. z Bogusławem Śliwą). 19 VIII 1982, na powitanie powracającej z Jasnej Góry pielgrzymki, zawiesił na kościele św. Gotarda w Kaliszu transparent z napisem „Solidarność”. 1982-1983 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu (we współpracy m.in. z Aleksandrą Piwońską). 1982-1986 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., (m.in. w XII 1982 zatrzymany przed sądem w Łodzi wraz z grupą protestujących osób z Kalisza podczas rozprawy jezuity o. Stefana Dzierżka), wielokrotne rewizje w mieszkaniu i samochodzie. 13 III 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w związku z umieszczeniem w taksówce znaczka „S”, 24-29 IX 1986 aresztowany pod pretekstem handlowania talonami paliwowymi, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu na grzywnę. 1986-1987 na zwolnieniu lekarskim po zawale serca. W 1987 pozbawiony koncesji na prowadzenie taksówki. Od XII 1988 pracownik WSK (od 1992 WSK PZL Kalisz SA) jako mechanik Wydz. Montażu, od 1989 kierownik kancelarii tajnej, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

W 1989 współorganizator struktur „S” w WSK, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej i członek KZ, 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska Płd. Od 1999 na rencie, od 2000 na emeryturze. Od 1981 członek Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony