Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołębiowski Bogusław

Bogusław Gołębiowski, ur. 29 X 1949 w Szczecinku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1982).

III – X 1973 zaopatrzeniowiec w Spółdzielni Santochemia w Dębem Wielkim k. Mińska Mazowieckiego; XI 1973 – I 1974 w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, IV 1974 – 1982 w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie.

1972 współzałożyciel, autor programu ogólnopolskiej kilkunastoosobowej młodzieżowej grupy wolnościowej Syndykat 134, 6 XI 1972 zatrzymany, osadzony w areszcie KW MO w Koszalinie, kilka dni późn. zwolniony. 1980 kolporter niezależnego pisma „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel struktur zakładowych, wiceprzew. KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 uczestnik protestacyjnych akcji ulotkowych w zmilitaryzowanych PZO; działacz TKZ. Od III 1982 współzałożyciel i członek kierownictwa Porozumienia CDN. Od IV 1982 współzałożyciel, członek kierownictwa MRKS w Warszawie. 1982–1989 inicjator i współzałożyciel, redaktor, autor, kolporter podziemnych pism w Mińsku Mazowieckim: „Nasz Głos”, „Przegląd Miński”. Jesienią 1982 zwolniony z pracy za odmowę wykonania rozkazu komisarza zakładu zmilitaryzowanego, nast. w ukryciu. 29 XI 1982 zatrzymany, nast. aresztowany, 19 V 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w procesie MRKS na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, ZK w Hrubieszowie, 18 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1985 bez zatrudnienia. Wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1985–1993 sprzedawca w sklepie pasmanteryjnym.

Od 1990 członek ROAD/UD/UW/PD. 1993–1995 sprzedawca, osoba współpracująca w sklepie pasmanteryjnym, 1996–2006 z-ca naczelnika Wydz. Budynków Komunalnych Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, od 2006 kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami tamże.

Autor tomiku Wiersze (1996).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1972 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Koszalinie w ramach SOS; 16 I – 3 VI 1981 przez Wydz. IIIA KS MO w ramach SOR krypt. Optyka; VII 1982 – VIII 1983 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Satelici.

Grzegorz Gampel|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry