Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołowkin Aleksander Roman

Aleksander Roman Gołowkin, ur. 17 II 1960 w Głuchołazach, zm. 21 III 2001. Absolwent Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu (1980). Od 1 X 1981 student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa.

Od 1982 zaangażowany w konspiracyjną działalność kolportażową w opolskim środowisku akademickim. Członek grupy konspiracyjnej, w której skład wchodzili m.in. studenci opolskiej WSP: Mirosław Pukacz (nieformalny lider grupy), Krzysztof Jaworski, Dariusz Konopka, Mariusz Kawecki, Arkadiusz Chłap, Zbigniew Ambrożewicz. 14 X 1983 rozrzucono na terenie WSP ulotki Akademickiego Ruchu Oporu adresowane do studentów pierwszego roku. Utrzymywał kontakty z wrocławskim podziemiem, kolporter wydawnictw w Opolu, drukarz ulotek. W 1984 rozprowadzał (wraz z Arturem Słowikiem) ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do rad narodowych. Konstruktor pięciu wyrzutni ulotek z myślą o masowym kolportażu. 15 VI 1984 zatrzymany przez SB w związku z kolportażem ulotek ARO 14 X 1983 i tymczasowo aresztowany (wraz z Arturem Słowikiem) w Opolu. Podczas rewizji w miejscu zamieszkania na terenie Opola znaleziono ponad 5 tys. ulotek i pism „S”, ARO i CDN, skonfiskowano kilkadziesiąt książek, materiały i sprzęt do druku ulotek oraz urządzenia do ich rozrzucania. Śledztwo przeciwko aresztowanym studentom umorzono na mocy amnestii. 31 VIII 1984 zatrzymany na 48 godz. przez funkcjonariuszy SB z RUSW w Ełku ''za próbę zakłócenia porządku publicznego po mszy zorganizowanej w intencji czwartej rocznicy podpisania porozumień w Gdańsku''. Wraz z nim zatrzymano 2 in. osoby ze środowiska opolskiego: Annę Ambrożewicz i jej córkę Danutę. Zagrożony relegowaniem z uczelni, we X 1984 przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie studiował pedagogikę; studiów nie ukończył.

Po 1989 mieszkał w Głogówku, gdzie próbował wydawać lokalną gazetę.

8 X – 7 XI 1984 rozpracowywana przez Wydz. III/III WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Odezwa.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry