Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołuch Eugeniusz

Eugeniusz Gołuch, ur. 22 VI 1950 w Jaworze. Ukończył Technikum Mechaniczne w Jaworze (1976), technik mechanik obróbki plastycznej.

1967-1968 ślusarz w KGHM w Lubinie, od 1968 w Zakładach Archimedes we Wrocławiu, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, od 1971 ślusarz w Fabryce Wyrobów Chemicznych Pionier w Jaworze, 1973-1988 pracownik działu zaopatrzenia w PSS Społem tamże.

Od IX 1981 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w PSS Społem w Jaworze, następnie przewodniczący KZ, od III 1981 członek MKS tamże.

14 XII 1981 zawieszony w prawach pracowniczych, 7 I 1982 przywrócony. 31 VIII 1982 uczestnik niezależnej manifestacji, 1 IX 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ MO w Jaworze, Świdnicy, Wrocławiu, 27 IX 1982 skazany przez Sąd Rejonowy w Jaworze, osadzony w ZK we Wrocławiu (karę odbywał m.in. z Piotrem Jurczykiem, Antonim Radziakiem, Cezarym Surowcem, Józefem Kalembą, Jerzym Kałubinką), 1 XII 1982 zwolniony. Po wyjściu inicjator zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzinom, organizator materiałów poligraficznych dla wrocławskiego RKS oraz Solidarności Walczącej, współorganizator kolportażu kopert, znaczków poczt podziemnych, banknotów, przypinek itp. na terenie Jawora, do 1988 kolporter wydawnictw podziemnych. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1988-2007 własna działalność gospodarcza; od 2007 na świadczeniach przedemerytalnych.

Tomasz Gałwiaczek

Opcje strony

do góry