Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołygowski Krzysztof

Krzysztof Gołygowski, ur. 12 XI 1954 w Będzinie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Informatyki i Zarządzania (1979).

1965-1972 w ZHP. 1979-1983 zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu, m.in. z-ca naczelnika PKP Stacja Wrocław Świebodzki.

Od IX 1980 w „S”. IX 1980 – X 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” na Stacji Wrocław Świebodzki. 24 IX 1980 współtwórca Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy we Wrocławiu i do III 1981 jej przewodniczący. 21-27 X 1980 współorganizator i uczestnik głodówki kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny. Od X 1980 wiceprzewodniczący, od III 1981 przewodniczący Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „S”, od X 1981 przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S”. 1980-1981 uczestnik rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Komunikacji. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD. W II 1981 współzałożyciel ogólnopolskiego niezależnego dwutygodnika PKP „Semafor”, do XII 1981 redaktor i autor.

13-17 XII 1981 w ukryciu, następnie ujawnił się, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 31 VIII – 2 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie. 1983-1988 zatrudniony w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar we Wrocławiu, 1988-1990 w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.

1990-1993 własna działalność gospodarcza. 1992-2006 członek Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” Dolny Śląsk. 1993-1999 prezes Sol-Kol we Wrocławiu; 1993-1997 wydawca, przewodniczący kolegium redakcyjnego i autor w „Wolnej Drodze”; 1999-2000 zatrudniony w PKP, w Zakładzie Usług Socjalnych we Wrocławiu; 2000-2002 prezes Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o. o. w Warszawie, 2002-2008 prezes Biura Podróży Omega Travel Sp. z o. o. we Wrocławiu; od 2008 doradca gospodarczy (finanse i księgowosć).

 

Łukasz Sołtysik, Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry