Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołygowski Krzysztof

Krzysztof Gołygowski, ur. 12 XI 1954 w Będzinie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Informatyki i Zarządzania (1979).

1965–1972 w ZHP.

1979–1983 z-ca naczelnika Rejonowej Stacji PKP Wrocław Świebodzki w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych we Wrocławiu, Stacji PKP Wrocław Nadodrze, nast. urzędnik w DRKP.

Od IX 1980 w „S”; IX/X przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 KZ na Stacji PKP Wrocław Świebodzki. 24 IX 1980 – III 1981 współzałożyciel, przew. Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy we Wrocławiu; 21–27 X 1980 współorganizator i uczestnik głodówki kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny. Od X 1980 wiceprzew., od III 1981 przew. Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy „S”; od X 1981 przew. Krajowej Sekcji Kolejarzy „S”. 1980–1981 uczestnik rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Komunikacji. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, IX/X delegat na I KZD. II – XII 1981 współzałożyciel, redaktor i autor niezależnego pisma „Semafor”.

13–17 XII 1981 w ukryciu, nast. ujawnił się. XII 1981 – jesień 1982 wielokrotnie zatrzymywany. 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX zwolniony. 1983–1988 zatrudniony w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Polar we Wrocławiu, 1988–1990 w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej tamże.

1990–1993 własna działalność gospodarcza. 1992–2006 członek Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” Dolny Śląsk. 1993–1999 prezes Solkol Sp. z o. o. we Wrocławiu. 1993–1997 wydawca, przew. kolegium redakcyjnego i autor w „Wolnej Drodze”, 1999–2000 zatrudniony w PKP Zakładzie Usług Socjalnych we Wrocławiu, 2000–2002 prezes w Kolejowym Przedsiębiorstwie Turystyczno-Wypoczynkowym Natura Tour Sp. z o. o. w Warszawie, 2002–2008 w Biurze Podróży Omega Travel Sp. z o. o. we Wrocławiu; od 2008 doradca gospodarczy (finanse i księgowość).

16 XII 1981 zarejestrowany przez Wydz. II KW MO we Wrocławiu jako TW ps. S. Malinowski do SO krypt. Centrala.

Kamil Dworaczek|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry