Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gonta-Grabiec Katarzyna

Katarzyna Gonta-Grabiec, ur. 16 V 1951 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Biologii (1975); w 1984 doktorat.

1975-1977 asystent na Wydz. Biologii UW, 1977-1984 pracownik naukowy w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, 1984-1987 w Instytucie Onkologii w Warszawie, 1987-1990 własna działalność gospodarcza.

IX-X 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, od X 1980 w „S”.

1983-1989 członek Rady Politycznej Ruchu Politycznego Wyzwolenie. 1984-1989 prowadziła hurtownie wydawnictw Grupy Politycznej Wyzwolenie i pism podziemnych innych struktur, udostępniała mieszkanie na potrzeby wydawnictwa RPW (m.in. druk pisma „Wyzwolenie”), przepisywacz, składacz, pomoc drukarzy. W 1984 zwolniona z pracy za działalność podziemną. 1985-1989 redaktor, redaktor techniczny i drukarz „Dekady Polskiej”, 1987-1988 przedruków „Kontaktu”.

W 1989 przeciwniczka Okrągłego Stołu, współorganizatorka protestów przeciw wyborom 4 VI. 1991-1996 dyr. Departamentu Selekcji i Przyjęć oraz Departamentu Selekcji i Komercjalizacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, doradca ministra, 1996-1999 wicedyr. Departamentu Prywatyzacji Bezpośredniej i Komercjalizacji, dyr. Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa, 1999-2001 prezes Zarządu HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Polskiego Monopolu Loteryjnego, 2003-2007 doradca Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, 2007-2008 prezes Zarządu Zep-Info Sp. z o.o. Od 2006 wykładowca w Eurofinance Training w Warszawie. Od 1989 członek honorowy „S” w IPJ.

Autorka publikacji naukowych z zakresu biochemii.

 

Anna Grażyna Kister

Otwock, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry