Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gospodarek Dariusz

Dariusz Gospodarek, ur. 30 X 1943 w Częstochowie. Ukończył ZSZ dla Pracujących nr 2 tamże (1961).

1958-1961 uczeń w prywatnym Zakładzie Elektromechanicznym w Częstochowie, czeladnik, 1961-1962 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Kopalń Rud tamże, 1962-1999 w Hucie im. Bolesława Bieruta Wydz. Stalownia tamże.

Od IX 1980 w „S”; od I 1981 członek Komisji Wydziałowej i KZ w HBB; w 1981 członek Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego w HBB.

Od I 1982 działacz Tajnej Komisji Wydziałowej, m.in. kontynuującej statutową działalność związkową (zbieranie składek, wypłata zasiłków), kolporter wydawnictw podziemnych na terenie zakładu, m.in. „CDN”, współorganizator i uczestnik akcji malowania napisów. 1982-1983 organizator pomocy finansowej dla uwięzionego Aleksandra Przygodzińskiego; współpracownik Zbigniewa Muchowicza. XI 1982 – III 1983 drukarz podziemnego pisma „Solidarność HBB”, organizator papieru. 17 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO i AŚ w Częstochowie, 16 VII 1983 przedstawiono mu akt oskarżenia, 26 VII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1985-1988 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej HBB. 1985-1989 uczestnik spotkań żołnierzy Jana Piwnika Ponurego na Wykusie.

1989-1999 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” w HBB, delegat na kolejne WZD Regionu Częstochowa. 1990-1992 członek Rady Pracowniczej Huty. Od 1999 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2003 na emeryturze; sprzedawca w Centrum Karniszy Anna Mar w Częstochowie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1980), który odesłał w XII 1981. Zasłużony Pracownik Huty Częstochowa.

Od 21 X 1986 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Struktura.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry