Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gościniak Stanisław

Gościniak Stanisław, ur. 5 VI 1930 w Sannikach k. Gostynina, zm. 8 II 1994 w Białymstoku. Ukończył Szkołę Zawodową przy Fabryce Wyrobów Blaszanych w Chojnowie (1949).

1948 w ZMP.

1947–1949 ślusarz w FWB w Chojnowie, nast. w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Radiowych Diora w Dzierżoniowie, nast. w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. Od 12 X 1980 członek prezydium MKZ w Białymstoku. X 1980 organizator strajku w Unitra-Biazet (żądanie podwyżki płac i utworzenia WZZ), od IV 1981 prowadził tamże biblioteczkę wydawnictw bezdebitowych (z Feliksem Gołębiewskim).

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 10 III 1982 zwolniony. Od 1982 w kontakcie z b. działaczami „S”, uczestnik kolportażu podziemnej prasy w zakładzie pracy. Od X 1988 członek RKW Regionu Białystok.

1989 uczestnik reaktywacji KZ „S” w Unitra-Biazet, po zarejestrowaniu KZ jej przew., od 15 IV 1989 członek Regionalnego KO „S” Ziemi Białostockiej.

27 X–22 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Jowisz; 25 III 1982–9 III 1983 w ramach SOS krypt. Biblioteczka; 25 VIII 1983–29 III 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach SOS/SOR krypt. Druk; 16 X–24 XI 1987 w ramach SOS krypt. Prestiż; 21 XI 1987–24 X 1988 w ramach KE krypt. Duch; 25 X 1988–22 VIII 1989 w ramach SOS krypt. Związek.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry