Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górny Jan

Jan Górny, ur. 21 X 1955 w Chełmie. Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji im. Jana Rabanowskiego w Warszawie (1976).

1976-1983 pracownik Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, IX 1981 – IX 1983 na

urlopie bezpłatnym.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK, członek KS i MKS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w HK, członek Zarządu MKZ w Katowicach, 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Katowickiego; w XII 1980 współzałożyciel KOWzP w HK; od IV 1981 wiceprzewodniczący MKZ, następnie oddelegowany do pracy w ZR.

13 XII 1981 – 1987 w ukryciu (w Gliwicach, Bielsku-Białej, Sopotni Małej, Andrychowie, Lublinie). W 1982 współzałożyciel, redaktor, wydawca podziemnego pisma „Przegląd Katowicki” (we współpracy z Henrykiem Grabosiem, Jolantą i Januszem Niemczukami), do 1984 autor w pismach podziemnych: „Regionalny Informator «Solidarności» Śląsko-Dąbrowskiej”, „Jesteśmy”, 1987-1988 w „PWA”, do 1985 kolporter m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Przeglądu Katowickiego”, „PWA”, 1984-1987 ulotek, kaset audio i wideo; do 1987 w ramach RKK współzałożyciel bibliotek wydawnictw podziemnych w prywatnych mieszkaniach. Od VI 1985 przewodniczący RKW, od I 1986 członek TKK, od XI 1987 Krajowej Komisji Wykonawczej. 19 XI 1987 zatrzymany, 21 XI 1987 aresztowany na 3 mies. pod zarzutem niepłacenia alimentów, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gliwicach na karę wysokiej grzywny, 25 I 1988 przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na 4 lata więzienia, 1 II – 14 III 1988 prowadził głodówkę w AŚ, w V 1988 zwolniony po rewizji nadzwyczajnej. Od 26 II 1988 członek (zaocznie) nowoukonstytuowanej RKW. W VIII 1988 doradca podczas strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

1989-1991 delegat na kolejne WZD, członek ZR Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry