Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górny Jerzy Waldemar

Jerzy Waldemar Górny, ur. 26 X 1958 w Olsztynie. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, Wydz. Lekarski (1983), w 1991 doktorat.

Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (1984-1986 staż w USA), od 1998 ordynator Oddziału Kardiologicznego.

11 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS AM, I-X 1981 redaktor dwutygodnika NZS AM „Stetoskop”, od III 1981 przewodniczący Rady Koordynacyjnej NZS AM, 27 III 1981 organizator strajku na AM; od IV 1981 członek KKK NZS; 26 XI – 5 XII 1981 przewodniczący Uczelnianego KS oraz członek Międzyuczelnianego KS podczas strajku.

14-30 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 uczestnik wiecu na AM. 14 XII 1981 – XII 1982 przewodniczący podziemnych struktur NZS AM, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, akcji zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym.

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego Izb Lekarskich, twórca izb lekarskich w regionie warmińsko-mazurskim. 1992-1994 przewodniczący KZ „S” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. 1997-2001 przewodniczący Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Jerzy Autuchiewicz

Opcje strony

do góry