Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Jacek

Jacek Górski (ps. Wiejski, Wieśniak), ur. 24 VI 1965 w Warszawie. 1980–1985 uczeń Technikum Lotniczego PZL-WZM tamże. 1986–1988 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Wydz. Ekonomii i Administracji (2007).

Od XII 1981 wykonawca i kolporter ulotek, niezależnej prasy (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”), wykonawca haseł niepodległościowych i solidarnościowych na murach Warszawy. 17 i 30 XII 1981 dwukrotnie zatrzymany przez patrole LWP za „fotografowanie obiektów wojskowych” (za pierwszym razem z Jackiem Czarneckim). II 1982 za tę działalność pod dozorem kuratora. 1 i 3 V, 11 XI 1982 uczestnik manifestacji antysystemowych w Warszawie. Od 1982 uczestnik mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1984 współpracownik podziemnego pisma młodzieżowego „Bunt”.

VI 1984 współtwórca Federacji Młodzieży Walczącej. Członek Komitetu Założycielskiego i Rady Koordynacyjnej FMW. Odpowiedzialny za akcje uliczne i poligrafię. Twórca logotypu FMW i prawdopodobnie autor nazwy organizacji (źródła wskazują też na inne osoby jako autorów tej nazwy). 1984–1985 współtwórca pierwszego samodzielnego wydawnictwa FMW „Serwis Informacyjny CZI–FMW”. 1985–1986 autor szaty graficznej i współtwórca organu prasowego „Nasze Wiadomości”. Współorganizator drukarni. Uczestnik spotkań akcesyjnych podziemnych środowisk młodzieżowych do FMW. Koordynator współpracy pomiędzy regionami. Twórca grup małego sabotażu.

Od 1984 uczestnik akcji zniechęcających do udziału w wyborach do Sejmu, rad narodowych i udziału w referendum, koordynator niezależnych badań frekwencji wyborczej i referendalnej. X–XI 1984 po porwaniu i zamordowaniu przez SB ks. Jerzego Popiełuszki członek służby kościelnej w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. IV 1985 razem z Moniką Szewczak ewakuował przed SB podziemną drukarnię z mieszkania Adama Golańskiego przy ul. Polnej do mieszkania przy ul. Czerniakowskiej.

1984–1986 drukarz pism podziemnych, m.in.: „KOS”, „Nasze Wiadomości”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Serwis Informacyjny CZI–FMW”, „Tu i Teraz”, „Tygodnik Mazowsze”. Współorganizator sieci kolportażu wydawnictw bezdebitowych w środowiskach młodzieżowych, w tym FMW. Współpracownik Teodora Klincewicza z Grup Oporu Solidarni, członek GOS – Grupy Wojciecha Nachiło „Waldka” (przy jednoczesnym członkostwie w FMW). Koordynator współpracy pomiędzy FMW, RKW „Solidarność” i GOS. Podziemny druk, kolportaż i zaopatrzenie drukarni w materiały poligraficzne, organizator tajnego nauczania. Uczestnik akcji ulotkowych, malowania haseł antykomunistycznych, rozwieszania antysystemowych transparentów. Emiter audycji Radia „Solidarność”: ulicznych (przez tzw. gadały) i radiowych (w paśmie UKF, w tym na częstotliwościach Telewizji Polskiej).

X 1985 uczestnik emisji niezależnej audycji Radia „Solidarność” dla więźniów politycznych przetrzymywanych w AŚ przy ul. Rakowieckiej. Podczas tej akcji instalacja nadajnika na dachu budynku sąsiadującego z wieżą wartowniczą AŚ (po rozpoczęciu audycji nadajnik ostrzelano z karabinu funkcjonariusza Służby Więziennej; audycja z okazji „Tygodnia Więźnia Politycznego”).

I 1986 w Warszawie porwany i torturowany, a nast. w stanie utraty świadomości pozostawiony na torach kolejowych na Grochowie (udało mu się uniknąć śmierci pod kołami pociągu). V 1986 śledztwo w tej sprawie umorzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe wobec „niewykrycia sprawcy N.N.” 2006 akta sprawy zniszczyła Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe.

V 1988 wcielony do jednostki Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, po 17 dniach wydalony z powodu „braku możliwości adaptacyjnych”. XI 1988 skazany przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za uchylanie się od służby wojskowej. 1988–1989 uczestnik strajków okupacyjnych NZS w Warszawie. Współorganizator druku, kolportażu, transportu i zaopatrzenia.

V–VI 1989 współpracownik KO „S” (m.in. uczestnik akcji plakatowej na Pradze Południe w kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu). VI 1989 mąż zaufania i członek komisji wyborczej z ramienia KO „S” na Pradze Południe.

Po 1989 organizator działań społecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim (m.in. akcji „Niedziela bez Bazgrołów”) oraz wydarzeń artystycznych (np. Święta Racławickiej). 2008–2014 współzałożyciel, wiceprezes Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej. Od XII 2008 współtwórca cyklicznych spektakli słowno-muzycznych „Koncert Niepodległości”, od XII 2013 „Projektu Arboretum”. Scenarzysta, reżyser i producent obu wydarzeń. Od 2017 wydawca portalu edukacyjno-muzycznego www.spiewnikniepodleglosci.pl. Od 2018 współtwórca i producent Hybryda Kultur Festiwal w Mrągowie. Producent płyt zespołów Koncert Niepodległości i Projekt Arboretum.

2009 przew. Komitetu Obchodów 25. rocznicy powstania FMW. Od 2013 prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. 2014 ekspert programu „Woda źródłem przemian” realizowanego w górach Pamiru w Tadżykistanie przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód z grantu MSZ. Od 2016 organizator międzynarodowych tras „Koncertu Niepodległości” i „Projektu Arboretum”: na Łotwie (Baza Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Ādaži, Ryga, Dyneburg, Lipawa) i Litwie (Wilno), w Kanadzie (Brampton, Toronto), Australii (Brisbane) oraz na Ukrainie (Lwów). Autor wspomnień, opowiadań i art. dot. m.in. młodzieżowych organizacji niepodległościowych publikowanych w prasie polskiej i polonijnej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Od VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. I Biura Studiów MSW w ramach SOS krypt. Łączność, SOR krypt. Gol oraz SOR krypt. Dach. Rodzina rozpracowywana od 1964 przez Dep. I MSW w ramach sprawy krypt. Mariaż w związku z emigracyjną działalnością ciotki Zofii Romanowiczowej z d. Górskiej, emigracyjnej pisarki, prowadzącej z mężem Galerię Lambert i Wydawnictwo Libella w Paryżu, skąd wysyłano do Polski książki objęte zapisami cenzury.

Bartłomiej Noszczak

Opcje strony

do góry