Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Lech

Lech Górski, ur. 4 IV 1955 w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Technikum Elektroniczne przy Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP tamże (1976).

1970–1991 monter urządzeń pomiarowych w Mera-ZAP.

1976 autor i wykonawca (z Andrzejem Więckiem) ulotek Nie zapomnimy ścieżek z Radomia, umieszczonych w partii radiotelefonów produkowanych w zakładzie.

19–21 VII 1980 jeden z przywódców strajku w Mera-ZAP, VIII 1980 współorganizator zbiórki pieniędzy w zakładzie na rzecz strajkujących na Wybrzeżu (dostarczył je do Stoczni Gdańskiej im. Lenina). Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, VI–VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, 24 XII 1981 zwolniony. 1982–1983 działacz podziemnej Tymczasowej KZ w Mera-ZAP, kolporter podziemnej prasy (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”) i druków okazjonalnych, twórca grupy kolportażowej w Mera-ZAP (Franciszek Szajdak, Witold Sitarz, Maciej Matuszczak, Józef Kędra, Andrzej Urbaniak, Stanisław Paulus, Andrzej Wiącek, Aleksander Sokołowski, Józef Wróbel, Aleksander Urban, Zenon Kempiński, Sylwester Ilski, Marek Turkiewicz), 1982 uczestnik (z Marianem Jasikiem, Wojciechem Witoniem, Leszkiem Czubakiem i Bernadettą Błaszczyk) akcji rozklejania plakatów w Ostrowie Wielkopolskim, V i XI 1982 zatrzymany i przesłuchiwany. 8 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu, zwolniony tego samego dnia na podst. zaświadczenia lekarskiego. 1987–1990 wiceprzew. Rady Pracowniczej.

1989 współorganizator struktur „S” w Mera-ZAP, 1990–1992 członek KZ, 1990–1992 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska Południowa, 1991–1992 przew. Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Ostrowie Wielkopolskim. 1992–1993 własna działalność gospodarcza (prowadził kiosk „Ruchu” tamże), 1993–2003 kierownik Działu Eksploatacji w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej tamże. 1994–2000 członek KZ „S”. 1998–2002 radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z listy AWS, 2010–2014 z listy PiS (wiceprzew. rady). 2004–2007 specjalista ds. marketingu i zaopatrzenia w prywatnym zakładzie Akcesoria Jeździeckie Franciszek Pera, od 2007 do 2015 kierownik działu wykonawstwa usług w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami Miejski Zakład Oczyszczania SA w Ostrowie Wielkopolskim. 2010–2014 członek Rady Ośr. Profilaktyki i Terapii Uzależnień tamże. Od 1989 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (przew. Sekcji w Ostrowie Wielkopolskim, przew. Komisji Rewizyjnej Okręgu Kaliskiego). Od 1991 do 2017 członek honorowy Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry