Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Mieczysław

Mieczysław Górski, ur. 15 V 1954 w Starogardzie Gdańskim. Ukończył Technikum Elektryczne w Nowym Sączu (1975).

Od 1969 elektromonter, następnie brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu (od 2005 NEWAG SA). W III 1968 i w XII 1970 uczestnik demonstracji w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w ZNTK, od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej W-5. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja MKZ Małopolska – Komisja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), I-VI 1981 rozmów w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów.

Po 13 XII 1981 współorganizator wiecu i akcji ulotkowych w ZNTK. XII 1981 – 1989 działacz podziemia „S”: kolporter „Wiadomości Nowosądeckich”, „Zeszytów Historycznych”, ulotek. W 1982 w grupie pomagającej internowanym i ich rodzinom. 8 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO i AŚ w Nowym Sączu, następnie w AŚ w Krakowie, 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Nowym Sączu, następnie w Hrubieszowie (14-19 IX 1982 uczestnik głodówki o status więźnia politycznego), 26 V 1983 zwolniony warunkowo, następnie objęty amnestią; zwolniony z pracy. 1983-1984 założyciel i organizator biblioteki wydawnictw podziemnych, 1983-1989 członek grupy pomagającej uwięzionym, zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym i ich rodzinom. Kilkakrotnie zatrzymywany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu, rozmowy ostrzegawcze, groźby wobec rodziny, propozycje opuszczenie kraju. W V 1988 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju, m.in. pracownikami HiL.

23 III 1989 – 1991 w KO „S” w Nowym Sączu, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: m.in. plakatowanie. Od 1989 w reaktywowanej „S”: 1995-2000 wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy ZNTK, 1995-2000 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej przy NFI Foksal. 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Piotrkowskiej Fabryki Mebli.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

28 II 1984 – 11 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW/referat V RUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Młody; po 11 III 1986 w ramach SO krypt. Tabor.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry