Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Stanisław

Stanisław Górski, ur. 5 XII 1948 w Radomiu. Absolwent Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (1974).

1967–2009 konstruktor w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu/ZM Predom-Łucznik im. gen. Waltera/ZM Łucznik im. gen. Waltera/ZM Łucznik/ZM Łucznik SA/Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o.

Od X 1980 w „S”; od XII 1980 sekretarz KZ; V – VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 działacz Komitetu Pomocy Internowanym przy biskupie sandomierskim/sandomiersko-radomskim ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Edwardzie Materskim w Radomiu; 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism: „Wolny Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Gazeta Polska”, ulotek i druków okolicznościowych, w 1987 wydawca (z Waldemarem Szajewskim) jednego n-ru podziemnego pisma „Zgoda”. 1982–1985 kilkakrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 6 I 1989 współorganizator (z Witoldem Królem i Stanisławem Walczakiem) wiecu w ZM, którego celem było powołanie jawnej organizacji zakładowej „S”.

22 III 1989 współzałożyciel KO Ziemi Radomskiej, od 17 IV przew. KO Ziemia Radomska, od IX 1989 przew. KZ w ZM Łucznik im. gen. Waltera; w 1990 organizator kampanii wyborczej do wyborów samorządowych w woj. radomskim, 1990–1994 radny Miasta Radomia z listy KO Ziemi Radomskiej, 1998–2002 radny Miasta Radomia z listy AWS. 1990–1994 prezes Klubu Sportowego Broń Radom. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. PW; 11 VIII 1982 – 12 II 1987 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Mózg; 16 II – 31 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Trzon.

Konrad Słowiński

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry