Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Stanisław

Górski Stanisław, ur. 8 V 1945 w Ostapie, woj. tarnopolskie (ob. Ukraina). Ukończył Zasadnicza Szkołę Zawodową w Rawiczu (1965).

1969-2005 kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Jeleniej Górze.

30-31 VIII 1980 współorganizator strajku w MPK. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w zakładzie. Od IX 1980 oddelegowany do pracy jako kierowca w MKZ/ZR w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 – III 1982 w ukryciu z powodu schowania jednego z dwóch samochodów osobowych będących w dyspozycji ZR, poszukiwany listem gończym. Poszukując go funkcjonariusze SB przed świętami Bożego Narodzenia 1981 dotkliwie pobili jego żonę a w pierwszych dniach stycznia zatrzymali ją na 12 godzin w areszcie. Po ujawnieniu się i powrocie do pracy kolporter ulotek, które rozrzucał z autobusów lub rozkładał na siedzeniach. Za taką działalność był wielokrotnie represjonowany, zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany, jesienią 1983 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń, w pracy kierowany na najmniej płatne trasy.

1989-2005 w „S”. Od 2005 na emeryturze.

Michał Orlicz

Opcje strony

do góry