Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Graboś Adolf Michał

Adolf Michał Graboś, ur. 8 IV 1941 w Przybyszówce k. Rzeszowa, zm. 5 II 2016 w Rzeszowie. Ukończył Zawodową Szkołę Włókienniczą w Bielawie k. Dzierżoniowa (1952).

Od 1965 zatrudniony w Fabryce Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Zelmer w Rzeszowie (od 2001 Zelmer SA).

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w swoim zakładzie; współpracownik tworzącej się Solidarności Wiejskiej.

1982-1989 działacz TKZ w FSGD Predom-Zelmer; kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji i akcji ulotkowych. Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń (m.in. przed 31 VIII 1982), szykanowany w pracy. Od IV 1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Od 1988 zaangażowany w reaktywowanie struktur „S” w Predom-Zelmer; do 1997 przewodniczący Komisji Wydziałowej i członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej „S” w FSGD Predom-Zelmer. Od 1997 na emeryturze. Od 2005 członek Koła Rencistów i Emerytów przy ZR Rzeszowskiego; rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę; od 2006 Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym w woj. podkarpackim.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) z okazji 25-lecia „S” (2005), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

5 VIII 1982 – 3 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO Rzeszowie w ramach SOS krypt. Znaczek; 26 III 1988 – 18 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Zimny lub Zima.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry