Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabowski Ryszard

Ryszard Grabowski, ur. 29 I 1949 w Gdańsku. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.

1966-1967 zatrudniony w przedsiębiorstwie Energomontaż-Południe w Katowicach, 1967-1973 w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym tamże, 1973-2008 w KWK Mysłowice.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w KWK Mysłowice.

13 XII 1981 uczestnik próby zorganizowania strajku w kopalni, członek KS. 16 XII 1981 zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Mysłowicach, 2 II 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach; przywrócony do pracy.

Od 2008 na emeryturze.

Stefan Sarwa

Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry