Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabowski Mirosław

Mirosław Grabowski, ur. 27 III 1951 w Malborku. Ukończył ZSZ w Jędrzejowie (1969); wieczorowe Technikum Budowlane (1998).

1969-1972 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, 1973-1985 Zarządu Portu Gdańsk. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, członek KS Rejonu II; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Porcie, następnie KZ.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu, 14 XII 1981 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za rozrzucanie ulotek przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku. 1982-1988 członek TKZ „S” w Porcie Gdańskim, organizator papieru na potrzeby druku podziemnej prasy, kolporter m.in. „Portowca” i „Naszego Czasu”. 31 VIII 1982 aresztowany po manifestacji w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 18 X 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Rejonowy w Gdańsku na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 29 III 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa. 7 X 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 12 IX 1986 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1993 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych (do 1987 SP Świetlik). 1984-1988 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

1995-1996 zatrudniony w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk, 1994-2004 własna działalność gospodarcza. 2005-2007 pracownik budowlany w Norwegii i Wlk. Brytanii, od 2008 zatrudniony w Hotelu Lido w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry