Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabowski Mariusz

Mariusz Grabowski, ur. 16 V 1967 w Wałbrzychu. Ukończył II LO w Wałbrzychu (1985).

31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Wałbrzychu. 1983–1989 kolporter tamże podziemnych pism „Wyrostek”, „Co u Nas” i „Solidarność Walcząca” (odbieranych od Dariusza Króla, ucznia III LO we Wrocławiu); 1983–1989 współorganizator i koordynator struktur kolportażowych i podziemnych drukarni we Wrocławiu (od 1986 prowadzonej przez Henryka Szczerbę) oraz m.in. w Wałbrzychu (od 1986 przez Jana Kowalczyka), Dziećmorowicach k. Wałbrzycha (od 1987 przez Krzysztofa Miedziaka), Świebodzicach, Świdnicy, Kamiennej Górze.

W 1984 organizator łączności z warszawskim Młodzieżowym Komitetem Oporu/Oddziałem SW w Warszawie. 1986–1989 członek Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, organizator MKO w Wałbrzychu. 1986–1989 współpracownik NZS UWr i PWr; 1986–1987 student chemii na Politechnice Wrocławskiej, 1987–1989 historii na Uniwersytecie Wrocławskim i 1989–1990 student prawa na UWr. W VI 1987 zatrzymany za kolportaż w Gdańsku, pobity i zastraszany, 13 VII ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń; 16 XII 1987 zatrzymany za kolportaż we Wrocławiu, 7 III 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1987 współzałożyciel Inicjatywy Walki Czynnej (z Arkadiuszem Urbanem, Wojciechem Stando, Jarosławem Wardęgą, Adamem Cymborskim i Jackiem Guzowskim), skupionej wokół podziemnego pisma „Wolny Strzelec”, której celem było stworzenie grup paramilitarnych, gotowych walczyć czynnie w przypadku zaostrzenia represji wobec opozycji.

 1988–1990 współzałożyciel i wydawca podziemnych pism: „Szkolny Biuletyn”, „Uczniowski Biuletyn”, „Węgielki Wałbrzyskie”, „Prawda”, „Straża”, „Hej”, „Szkoła” oraz wałbrzyskich edycji pism „Solidarność Walcząca” i „Region” oraz wydawnictw Poczty SW i druków okolicznościowych. 6–7 V 1988 uczestnik na UWr okupacyjnego strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie. W 1988 inicjator powołania Ruchu Młodzieży Niezależnej w Wałbrzychu; w XII 1988 inicjator i koordynator RMN Dolny Śląsk, obejmującego zasięgiem obszar Polski południowej i południowo-zachodniej od Bielska-Białej po Zieloną Górę. 1988–1989 działacz SW: organizator jej struktur w Wałbrzychu i regionie (m.in. Świdnica, Świebodzice, Kamienna Góra, Brzeg, Żarów, Strzelin), w 1989 członek Rady Oddziału SW Dolny Śląsk, redaktor podziemnego pisma „Solidarność Dolnośląska”. 1988–1989 współorganizator obozów szkoleniowych dla uczestników młodzieżowej konspiracji, przy współpracy zaprzyjaźnionych parafii katolickich (m.in. w Walimiu, Kotlinie Kłodzkiej, na Mazurach), dot. szkoleń obrony przed działaniami SB, drukarskich, redakcyjnych, spotkań z liderami opozycji. 1988–1989 uczestnik strajków w wałbrzyskich KWK Wałbrzych i Victoria, doradca KS, organizator łączności i dostawca wydawnictw wrocławskich RKS Dolny Śląsk i RKW Dolny Śląsk. 31 V 1989 uczestnik strajku na UWr po odmowie przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestracji NZS.

1990–1994 w Partii Wolności. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

22 III 1989 – 21 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Młodzi.

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych, Wrocław

Opcje strony

do góry