Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabowski Jerzy Jan

Jerzy Jan Grabowski, ur. 22 IV 1947. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1970).

1970-1971 pracownik naukowy w Wojskowej Akademii Technicznej, 1971-1989 pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Świerku.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, od X 1980 w „S”, w 1981 przewodniczący koła w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet.

13 XII 1981 – II 1985 członek tajnego Komitetu Koordynacyjnego „S” w IBJ, skarbnik i księgowy, organizator fotografowania i mikrofilmowania prasy podziemnej do przekazania na Zachód, kolporter prasy podziemnej; od II 1982 przedstawiciel IBJ w MKK, skarbnik i księgowy. 1985-1989 na kontrakcie w Szwecji, w czasie pobytu w Szwecji, współpracownik Komitetu „S” w Sztokholmie, przewoził sprzęt i pieniądze do Polski; 1985-1986 przygotowywał nadajniki radiowe do wysyłki do Polski.

1992-2004 pracownik firmy Ericsson. Od 2005 w Polsce. Od 2006 właściciel firmy pro ITedu.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry