Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16061,Grabowski-Tadeusz-Marian.html
2023-12-12, 00:06

Grabowski Tadeusz Marian

Tadeusz Marian Grabowski, ur. 16 VIII 1915 w Kaczyce (obecnie Rumunia), zm. 21 II 2001 w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1939).

1945–1946 członek Stronnictwa Pracy.

Do 1949 sędzia, od 1949 adwokat, 1956–1959 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od 1964 radca prawny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Cetebe/Textilimpex w Łodzi, radca prawny w CHZ Skórimpex.

1971 złożył podpis w proteście przeciwko powołaniu Józefa Cyrankiewicza na stanowisko przew. Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju (jako autora słów o „obcinaniu rąk podniesionych przeciwko władzy ludowej”). 14 I 1976 pod skierowanym do Sejmu PRL wnioskiem obywatelskim łódzkiej grupy wolnych demokratów (grupa Karola Głogowskiego) dot. uzależnienia proponowanych przez władze zmian w konstytucji od wyników postulowanego w tej sprawie referendum.

1977–1981 uczestnik ROPCiO, uczestnik spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji ROPCiO w mieszkaniu Benedykta Czumy. 25 IV 1978 sygnatariusz obywatelskiego wniosku łódzkiego środowiska ROPCiO, skierowanego do Rady Narodowej Miasta Łodzi, Prezydenta Miasta Łodzi oraz mieszkańców, dot. przywrócenia d. nazw dwóm ulicom miasta: ul. Wschodniej (nazwy Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego) i ul. Obrońców Stalingradu (nazwy 11 Listopada). Od 1978 uczestnik Zespołu Inicjatyw Obywatelskich. Od 7 X 1978 w składzie Zespołu Analiz Prawnych powołanego przez ZInO do opracowywania wniosków obywatelskich z projektami aktów normatywnych dostosowujących polskie prawo do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

VIII 1980 ekspert prawny MKS w Szczecinie. IX–XII 1980 ekspert MKZ Ziemi Łódzkiej. I–II 1981 doradca Studenckiego Komitetu Jedności i Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego. 2 VII 1981 powołany przez ZR w skład zespołu ds. opiniowania aktów prawnych. IX/X 1981 gość I KZD.

W l. 80. kierownik Domu Łódzkiego Archikonfraterni Literackiej.

1989–1995 współzałożyciel/prezes, od 1995 przew. honorowy Klubu Konserwatywnego w Łodzi, autor esejów zamieszczonych w biuletynie „Konserwatysta”: autor i współautor dokumentów programowych, oświadczeń oraz apeli Klubu.

1990–1993 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1959–1964 rozpracowywany w ramach SOO, 1971–1978 w ramach SOS krypt. Naprawiacze, 1962–1985 w ramach KE/SOR krypt. Chadek.

 

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony