Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grajcarek Kazimierz

Kazimierz Grajcarek, ur. 17 IV 1952 w Międzybrodziu Bialskim k. Bielska-Białej.

Ukończył ZSZ przy Zakładach Przemysłu Włókienniczego w Bielsku-Białej (1969).

1979–1981 w PZPR.

1966–1979 ślusarz-mechanik w ZPW Bielska Dzianina tamże. 1979–1990 górnik, ratownik górniczy w KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KWK Silesia, od I 1981 wiceprzew. KZ, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od 13 XII 1981 przew. TKZ w KWK Silesia, 1982–1989 kolporter prasy podziemnej (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Podbeskidzia”), 28 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 2 XII 1982 zwolniony. 20 VIII 1988 organizator strajku i przew. KS w KWK Silesia, nast. przew. Tymczasowej KZ.

Od 19 X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie, od 22 II 1989 wiceprzew. Prezydium RKO ds. przestrzegania prawa i praworządności, 1989–2018 delegat na WZD Regionu Podbeskidzie i KZD, 1989, 1992, 1995 kandydat na przew. ZR, 1989–1992 wiceprzew. Regionu Podbeskidzie.

1992–1993 ratownik górniczy w KWK Silesia. 1992–1995 członek KKR, 1996–2018 członek KK, 1993–1998 wiceprzew. Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S”, 1998–2018 przew. Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”, 2002 kandydat na przew. KK. 2018 międzyzwiązkowy koordynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24 – konferencja w Katowicach. Od 2018 na emeryturze.

Od 1995 członek, 1999–2010 prezes Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1988–6 I 1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Pszczynie w ramach SOR krypt. Bunt.

 

Artur Kasprzykowski

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice

Opcje strony

do góry