Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grajcarek Kazimierz

Kazimierz Grajcarek, ur. 17 IV 1952 w Międzybrodziu Bialskim. Ukończył ZSZ przy Zakładach Przemysłu Włókienniczego w Bielsku-Białej.

Od 1979 górnik, ratownik górniczy w KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 1979-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w KWK Silesia, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od 13 XII 1981 przewodniczący TKZ w KWK Silesia; wielokrotnie zatrzymywany, w VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w XII 1982 zwolniony. W VIII 1988 przewodniczący KS w KWK Silesia.

1988-1989 wiceprzewodniczący ds. przestrzegania prawa i praworządności ZR Podbeskidzie, 1989-1992 wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie, 1992-1995 członek KKR, od 1996 członek KK; 1993-2003 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, od 1998 przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Od 1995 działacz, od 1999 prezes Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

1988 – 6 I 1989

rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Pszczynie w ramach SOR krypt. Bunt.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Czechowice-Dziedzice

Opcje strony

do góry