Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Granatowicz Janusz

Janusz Granatowicz, ur. 16 XII 1948 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Wodnego (1972), w 1987 doktorat.

1972-1974 zatrudniony w Biurze Projektów Hydroprojekt w Gdańsku, 1974-1993 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydz. Hydrotechniki PG.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ na PG.

13 XII 1981 uczestnik strajku na PG. 1982-1986 współpracownik podziemnej oficyny wydawniczej U Majstra: organizator transportu i zaopatrzenia w materiały poligraficzne. 1983-1986 współpracownik TKK: organizator spotkań działaczy TKK i tzw. łączników merytorycznych, utrzymywał łączność TKK z Biurem Koordynacyjnym „S” w Brukseli (odpowiedzialny m.in. za szyfrowanie korespondencji) oraz zachodnimi centralami związkowymi. W 1985 koordynator akcji TKK szacunkowego obliczania frekwencji w regionach północnej Polski w wyborach do Sejmu PRL. W 1988 członek KZ „S” na PG.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: z-ca komisarza wyborczego z upoważnienia KO w woj. gdańskim. 1993-1996 adiunkt, następnie wicedyr. Instytutu Morskiego w Gdańsku, od 1995 właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego Granpos w Sopocie, 2000-2001 dyr. techniczny i członek Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń w Płocku.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry