Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Granic Edward

Edward Granic, ur. 17 IV 1941 w Ostrożcu (obecnie Ukraina). Absolwent Studium Żywienia i Hotelarstwa (1966).

1958-1961 wychowawca w Szpitalu Psychiatrycznym w Krośnicach, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1969 z-ca kierownika domu wczasowego FWP w Krynicy Morskiej, 1969-1971 księgowy rewident w GS Bukowice, 1971-1974 dyżurny ruchu PKP Bukowice, 1974-1991 ślusarz-spawacz, od 1982 kierownik hotelu pracowniczego Dolmelu we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek KZ w Dolmelu, członek MKZ Dolny Śląsk, od I 1981 przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów, delegat na I WZD.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w Dolmenu; członek RKS. 19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, zwolniony 26 II 1982; zwolniony z pracy. 24 VI 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Fabrycznej skazany na 1 rok i 4 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata za zorganizowanie strajku i kierowanie nim. Po zwolnieniu nadal działacz podziemia (zbierał składki wśród pracowników Dolmelu, pomagał represjonowanym, rozdzielał paczki żywnościowe z Zachodu i we współpracy z Kościołem). W kontakcie z TKZ większych zakładów pracy, kolporter podziemnych czasopism RKS i Solidarności Walczącej na terenie zakładu. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (podczas jednego z przesłuchań w Grodkowie pobity). W 1988 uczestnik strajków w Dolmelu.

Od 1991 na rencie, następnie na emeryturze.

Od 28 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Serwis.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry