Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gregorowicz Jerzy

Jerzy Gregorowicz, ur. 27 I 1946 w Lubartowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1970).

W 1968 pozbawiony stypendium za wygłoszenie podczas zajęć krytycznej uwagi nt. interwencji ludowego Wojska Polskiego w Czechosłowacji. 1970-1972 inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Handlowej w Lublinie, 1972-1974 inspektor ds. organizacji w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, 1974-1975 kierownik Biura Pracy w Urzędzie Powiatowym w Lubartowie, 1975-1979 inspektor ds. organizacji, 1979-1990 radca prawny w Zakładach Wytwórczych Magnetofonów Unitra tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Unitrze, współzałożyciel i członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, współautor (z Ryszardem Kuciem) tekstu uchwały założycielskiej; organizator struktur założycielskich „S” w zakładach pracy Lubartowa i NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w dawnym pow. lubartowskim, od XI 1980 członek KZ w Unitrze, MKK Rejonu Miasta Lubartów, od IV 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału „S” Ziemi Lubartowskiej, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od III 1982 w Lublinie, od 2 VI 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od 30 VI 1982 w Kielcach-Piaskach, od 31 VII 1982 ponownie w Załężu, zwolniony 13 IX 1982. 1983-1989 współorganizator inicjatyw podziemnej „S” na terenie Lubartowa. W 1986 współorganizator podziemnego Radia „S” w Lubartowie oraz odpłatnych (na rzecz podziemnego TZR) pokazów filmów nieobecnych w oficjalnym obiegu. W II 1989 współinicjator powołania Komitetu Założycielskiego „S” w Unitrze Lubartów.

1989-1990 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO „S” Lubelszczyzny), w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: współorganizator w okręgu wyborczym Lubartów. 1990-1993 w PC. 1990-1994 kierownik Urzędu Rejonowego w Lubartowie, 1994-1997 radca prawny na Politechnice Lubelskiej, 1999-2004 zatrudniony w Urzędzie Miasta w Kraśniku, 2004-2011 ponownie na PL; od 2011 na emeryturze.

1986-1989 rozpracowywany przez RUSW w Lubartowie w ramach SOR krypt. Chomeini.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lubartów

Opcje strony

do góry