Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grela Henryk

Henryk Grela, ur. 10 VII 1936 w Rzenczkowie k. Torunia, zm. 18 VIII 1982 w Szczecinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie (1955).

1955-1961 budowniczy w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia, 1961-1982 inspektor nadzoru w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. W XII 1970 sygnatariusz listu solidarnościowego do strajkujących stoczniowców; w 1971 uczestnik oficjalnego pochodu 1 V w grupie osób z transparentem „Żądamy ukarania winnych zbrodni”. Od 1978 w kontakcie z ROPCiO, od 1979 z KPN.

18-30 VIII 1980 inicjator i współorganizator strajku w PŻM, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w PŻM, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie; 30 I 1982 uczestnik głodówki na znak poparcia proklamowanego przez prezydenta USA Ronalda Reagana Dnia Solidarności z Polską, skazany na karcer, 13 II 1982 pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej doznał ataku serca, pozbawiony specjalistycznej pomocy medycznej, zwolniony 13 III 1982 w wyniku interwencji MCK. Szykanowany w pracy, odsunięty od obowiązków, III-VIII 1982 wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Jego pogrzeb stał się patriotyczną manifestacją. 4 IX 1982 Radio Wolna Europa poświęciło mu audycję.

Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1974), pośmiertnie Honorową Złotą Odznaką Gryf Pomorski (2009).

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Szczecinie w ramach KE Bratek.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry